ΔΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΑΥ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΠΕΟ-ΣΕΚ:

“Εδώ και μήνες το προσωπικό του ΟΑΥ και οι οικογένειες του παραμένουν σε αβεβαιότητα και είναι ανασφάλιστοι σε σχέση με την κάλυψη της Ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας που ως γνωστό εντάσσεται στην πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ που θα αρχίσει να παραχωρείται από τον Ιούνιο του 2020.

Ο ΟΑΥ παρουσιάζεται απρόθυμος να καλύψει τη συγκεκριμένη συμβατική και κανονιστική του υποχρέωση προς το προσωπικό και τις οικογένειες του, για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, γιατί η συγκεκριμένη δαπάνη του προϋπολογισμού, για το 2019, εξακολουθεί να παραμένει δεσμευμένη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων παρά τις προσπάθειες που έχει καταβάλει και τις διευκρινήσεις που έδωσε ότι η δαπάνη θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στην Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη που με βάση τους σχεδιασμούς του ΓεΣΥ θα αρχίσει να παρέχεται στη 2η φάση υλοποίησης του, δηλαδή από 1η Ιουνίου του 2020 και μετέπειτα.

Σήμερα, ως εκ της καθυστέρησης της αποπαγοποίηση του κονδυλίου γινόμαστε μάρτυρες αναβολής καθορισμένων χειρουργικών επεμβάσεων και ασάφειας αν θα καλυφθούν ακόμη και προγραμματισμένοι τοκετοί, γεγονός που θεωρείται από πλευρά μας εντελώς απαράδεκτο.

Η αβεβαιότητα που βιώνει το προσωπικό και οι οικογένειές τους σε σχέση με την παροχή Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης είναι έντονη αφού τίθενται σημαντικά ερωτήματα για το πως θα τύχουν χειρισμού έκτακτα σοβαρά περιστατικά τα οποία θα απαιτούν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη θέτοντας σε κίνδυνο ενδεχομένως την υγεία του προσωπικού και των οικογενειών τους.

Η υγεία των εργαζομένων και η απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας πρέπει να αποτελεί συλλογική έγνοια όλων μας και ως τέτοια πρέπει να περιφρουρηθεί.

Οπότε καλούμε:
1. Την Επιτροπή Υγείας της Βουλής και τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα, να προχωρήσουν άμεσα στην αποδέσμευση της σχετικής δαπάνης του Προϋπολογισμού του ΟΑΥ για το 2019, προκειμένου να αρθεί η διάκριση στους εργαζομένους του ΟΑΥ.
2. Τον Υπουργό Υγείας να συνδράμει προς τη Βουλή προκειμένου να επιλυθεί το θέμα.
3. Τον ΟΑΥ να προχωρήσει σε αποφάσεις που να επιλύουν το πρόβλημα ακόμη και στη περίπτωση που η Βουλή συνεχίσει να παρουσιάζεται απρόθυμη να εξετάσει την αποδέσμευση της σχετικής δαπάνης, αφού το προσωπικό και οι οικογένειες του δεν πρέπει να παραμείνουν ανασφάλιστοι και ως εκ τούτου εκτεθειμένοι σε θέματα υγείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αντιδράσουμε δυναμικά και να λάβουμε άμεσα τα ενδεδειγμένα μέτρα εξαγγέλλοντας δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας του προσωπικού του Οργανισμού για την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 από τις 9:00π.μ. έως τις 11:00π.μ..

Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις:

ΣΥΟΑΥ-ΟΗΟ-ΣΕΚ
ΚΛΑΔΙΚΗ ΟΑΥ-ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

15 Οκτωβρίου 2019″

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ