ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε χθεσινή τηλεδιάσκεψη των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων με την Υπουργό Εργασίας έχουν συμφωνηθεί αλλαγές και βελτιώσεις στα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας για τα διάφορα επιδόματα. Οι αλλαγές που επήλθαν αφορούν σε θέματα που η ΠΕΟ εντόπισε κενά, αδυναμίες, ή στρεβλώσεις στα διάφορα σχέδια. Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν θα τεθούν σε εφαρμογή αφού πρώτα τεθούν υπόψη του Υπουργικό Συμβούλιο για τελική απόφαση.

Οι αλλαγές που επέρχονται είναι οι ακόλουθες:

Υπολογισμός ειδικών επιδομάτων για τον κορονοϊό (Ασθένειας, Ανεργίας, Ειδικής Αδειας.
– Θα λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστέες αποδοχές του 2018 και ο δηλωμένος μισθός στο ΤΚΑ τον Ιανουάριο 2020. Ο δικαιούχος θα πληρώνεται το 60% εκείνου του μισθού που είναι ο πιο ψηλός από τους δυο. Νοείται ότι μιλώντας για ασφαλιστέες αποδοχές, εννοούμε το ακάθαρτο μισθό. Συνεπώς επι του καθαρού μισθού το ποσοστό υπερβαίνει σημαντικά το 60.
– Δεν θα γίνεται αποκοπή των τριών πρώτων ημερών από τα επιδόματα ανεργίας και ασθενείας.
2. Εργαζόμενοι που εργοδοτήθηκαν για πρώτη φορά Φλεβάρη ή Μάρτη θα ενταχθούν στα σχέδια υπό την προϋπόθεση ότι οι εργοδότες θα τους δηλώσουν στο Τ.ΚΑ. και θα υποβάλλουν καταστάσεις αποδοχών για αυτούς τους εργαζόμενους για τον Φεβρουάριο και Μάρτιο ανάλογα με την περίοδο πρόσληψης.
3. Θα υπάρξει κατώτατο όριο για το ειδικό Ανεργιακό Επίδομα και το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας.
Εισηγηθήκαμε ως ΠΕΟ αυτό να είναι στο ύψος του Ε.Ε.Ε. Το Υπουργείο δεν αποδέχτηκε την εισήγηση μας. Μάλλον θα είναι στο ύψος της κατώτατης σύνταξης. Σε μεγάλο βαθμό όμως αυτό αντιμετωπίζεται από την θετική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων.
4. Άτομα πέραν των 65 ετών που εργάζονται και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος (θεσμοθετημένη) θα ενταχθούν στα σχέδια του ειδικού ανεργιακού και του ειδικού σχεδίου ασθενείας.
5. Το Υπουργείο θα εντάξει νέες κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων- επιχειρήσεων που προηγούμενα εξαιρούνταν που θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο σχέδιο μερικής αναστολής.
6. Άτομα που ήταν άνεργοι και έχουν εξαντλήσει το ανεργιακό επίδομα από το ΤΚΑ θα ενταχθούν στο ειδικό ανεργιακό επίδομα για την περίοδο 13/4/2020 μέχρι 12/6/2020.
7. Θα μπορεί να ενταχθούν στο σχέδιο μερικής αναστολής όλοι οι εργοδοτούμενοι μικρών επιχειρήσεων μέχρι 9 ατόμων ανεξάρτητα εάν είναι Γενικός Διευθυντής ή διευθυντής μέτοχος (Μέχρι τώρα εξαιρούνταν).
8. Ειδική Άδεια Γονιών
– Θα πληρώνονται και οι μέρες αργίας (Διακοπές Πάσχα ή άλλες αργίες)
– Η ειδική άδεια θα παραταθεί για όσο καιρό τα σχολεία η άλλες δομές είναι με διάταγμα κλειστά
9. Θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να ενταχθούν στα σχέδια αναστολής με ημερομηνία ένταξης από 16/03/2020 και επιχειρήσεις που τώρα θα αιτηθούν ένταξη στα εν λόγο σχέδια.
10. Μετά την εισαγωγή των νέων ρυθμίσεων για τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων δικαιούχοι που έλαβαν μικρότερο επίδομα θα λάβουν συμπληρωματική πληρωμή.
11. Δεν θα χρειαστεί η υποβολή νέας αίτησης για όσους παρατείνονται οι άδειες (ασθενείας, ανεργίας, ειδική άδεια)
12. Λόγω του ότι εντοπίστηκαν λάθη στις αιτήσεις λόγω λανθασμένων στοιχείων του αριθμού κοινωνικών ασφαλίσεων (ΑΚΑ) δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή αίτηση αν ο ΑΚΑ που καταχωρείται δεν επιβεβαιώνεται κατά την καταχώρηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ