ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ/ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας Οικοδόμων, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών  Κύπρου ΠΕΟ, πληροφορεί τους εργαζόμενους στην Οικοδομική Βιομηχανία, στις ειδικότητες που καλύπτονται από την Συλλογική Σύμβαση της Οικοδομικής Βιομηχανίας, ότι με βάση της συμφωνία που υπήρξε μεταξύ των Συντεχνιών Οικοδόμων και της Ομοσπονδίας Εργολάβων Οικοδομών, από τις 17 Ιουλίου 2021, θα έχουμε επαναφορά/αύξηση στους  προσωπικούς μισθούς των εργαζομένων ως ακολούθως:

 -Κατηγορία τεχνιτών  €5,78 συνολικό ποσό επί των προσωπικών μισθών και

-Kατηγορία Εργατών Γενικών Καθηκόντων  € 4,76 συνολικό ποσό επί των προσωπικών μισθών.

Οι πιο πάνω επαναφορές/αυξήσεις είναι το αποτέλεσμα των οργανωμένων αγώνων που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Κλάδου κατά την περίοδο που προηγήθηκε  και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να τα διεκδικήσουν.

Η Συντεχνία των Οικοδομών της ΠΕΟ ως θεματοφύλακας της πιο πάνω συμφωνίας καλεί όλους τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να απολαύσουν τα πιο πάνω δικαιώματα να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία της ΠΕΟ σε όλες τις πόλεις και θα τύχουν της ανάλογης συμπαράστασης και βοήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας Οικοδόμων, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου ΠΕΟ, στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό στους εργαζόμενους του κλάδου και τους καλεί να υπερασπιστούν τα συμφωνηθέντα και να απαιτήσουν οργανωμένα από τους εργοδότες τους να τα εφαρμόσουν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ