ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΓ ΠΕΟ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΉΣΕΩΝ

28 Ιανουαρίου 2022

Κυρία Ζέτα Αιμιλιανίδου
Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λευκωσία

 

Θέμα: Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για επιδόματα Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων / Εγγραφή Ανέργων

Αναφορικά στο πιο πάνω θέμα θα θέλαμε αρχικά να σημειώσουμε ότι η ΠΕΟ θεωρεί ότι οι διαδικασίες αιτήσεων για τις παροχές των δικαιούχων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γενικά οι διαδικασίες που αφορούν την πρόσβαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας όπως εγγραφή και ανανέωση ανέργων χρήζουν εκσυγχρονισμού αξιοποιώντας προς τούτο την ψηφιακή τεχνολογία με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την έγκαιρη και άμεση καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους. Σ’ αυτό το πλαίσιο η ΠΕΟ στηρίζει και θα στηρίξει τις ενέργειες που κάνει το Υπουργείο προς αυτή την κατεύθυνση.

Θέλουμε ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα εμπειρίες από την εφαρμογή αυτού του μέτρου να επισημάνουμε ότι αρκετοί εργαζόμενοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και ούτε έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα είτε να ζητούν εξυπηρέτηση από άλλους είτε να καθυστερούν ή να αμελούν να υποβάλουν αίτηση με αποτέλεσμα να έχουν απώλειες σε επιδόματα.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, απευθυνόμαστε σε σας προτείνοντας όπως:

Α) Να πραγματοποιηθούν συναντήσεις λειτουργών Τμημάτων του Υπουργείου σας (Υ.ΚΑ Τ.Ε.) που έχουν να κάνουν με αυτές τις διαδικασίες, με στελέχη της ΠΕΟ για να ενημερωθούν και να καταρτιστούν έτσι που με τη σειρά τους να βοηθούν τους εργαζόμενους στην ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών.
Β) Με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διαδικασίας να συνεχιστεί για ένα διάστημα και η υφιστάμενη διαδικασία μέχρι οι εργαζόμενοι να ενημερωθούν ή και να εξοικειωθούν με την νέα διαδικασία.

Είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν περαιτέρω συζήτηση του θέματος.

Με εκτίμηση,

 

Σωτηρούλα Χαραλάμπους
Γενική Γραμματέας ΠΕΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ