ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΓ ΠΕΟ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

13 Νοεμβρίου 2020

 

Κα Ζέτα Αιμιλιανίδου

Υπουργό Εργασίας,  Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λευκωσία

Με αφορμή τα κρούσματα κορονοϊου που διαγνώστηκαν σε εργαζόμενους στο σφαγείο CYPRA και τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη από το Υπουργείο σας για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους της, εκτός από τις εξόφθαλμες παρανομίες αλλά και τις αδυναμίες στον έλεγχο εφαρμογής των νομοθεσιών,  έρχονται  ξανά στην επιφάνεια  κενά και παραλείψεις  αναφορικά με την Στρατηγική Απασχόλησης Ξένου Εργατικού Δυναμικού.

 

Όπως γνωρίζετε η ΠΕΟ έχει εγείρει πρόσφατα το θέμα της επανεξέτασης και του εκσυγχρονισμού όλου του φάσματος των διαδικασιών που προβλέπονται στην Στρατηγική Απασχόλησης Ξένου Εργατικού Δυναμικού,  με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων εκμετάλλευσης φτηνής εργατικής δύναμης και αθέμητου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων καθώς και  την προστασία των εργαζομένων και την εφαρμογή των  όσων προνοούνται από τις νομοθεσίες και τις συλλογικές συμβάσεις.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια  είχε ξεκινήσει διάλογος γύρω από το ζήτημα, ο οποίος όμως δυστυχώς  έμεινε στάσιμος και ημιτελής.

Στον διάλογο αυτό έχουμε καταθέσει προτάσεις οι οποίες αφορούν τις διαδικασίες αδειοδότησης και τη λειτουργία των σχετικών τριμερών επιτροπών, την συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι οποίες να καθορίζουν τους όρους και τις συνθήκες εργοδότησης, το καθεστώς των οικιακών εργαζομένων ώστε να γίνει συμβατό με τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, καθώς και  τους μηχανισμούς ελέγχου για  συμμόρφωση των εργοδοτών που εργοδοτούν αυτούς εργαζόμενους στις υποχρεώσεις, κριτήρια και διαδικασίες που θα περιλαμβάνονται στην στρατηγική.

Με την επιστολή αυτή ζητούμε όπως επαναρχίσει το συντομότερο αυτός ο διάλογος ώστε να συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν γενικότερα τον  εκσυγχρονισμό της Στρατηγικής Απασχόλησης Ξένου Εργατικού Δυναμικού και τη βελτίωση και προσαρμογή της στα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.

Με εκτίμηση

Πάμπης Κυρίτσης

Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ