ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη απέστειλαν οι Συντεχνίες ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ εκφράζοντας τη διαφωνία τους με την εγκύκλιο αναστολής πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στο Δημόσιο, στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα και στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό.

Οι Συντεχνίες αναφέρουν στην επιστολή τους ότι η αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των υπουργείων, τμημάτων, υπηρεσιών στο δημόσιο. Σημειώνουν παράλληλα πως η απόφαση ήταν μονομερή, ότι οι Συντεχνίες δεν ενημερώθηκαν ενώ δεν προηγήθηκε κανένας διάλογος.

Οι ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ αναφέρουν επίσης στην επιστολή τους ότι η απόφαση αυτή δημιουργεί σοβαρές απορίες γιατί να επιλεγεί η καθολική απαγόρευση από τη στιγμή που η υφιστάμενη διαδικασία της έγκρισης των προϋπολογισμών από τα αρμόδια υπουργεία επιτρέπει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου.

Θέτουν παράλληλα συγκεκριμένα παραδείγματα υποδεικνύοντας προς τον Υπουργό Οικονομικών ότι θα έπρεπε να λάβει υπόψη π.χ. πως θα γίνεται η απαιτούμενη καθαριότητα στις διάφορες υπηρεσίες έχοντας ήδη πέραν των 120 κενών θέσεων παγκύπρια, τη στιγμή που χρειάζεται πιο σχολαστική καθαριότητα αυτή την περίοδο ή πως θα ανταπεξέλθουν οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται από την επέκταση του ωραρίου στη δημόσια υπηρεσία.

Οι ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ ζητούν από τον Υπουργό να ανακαλέσει την απόφαση και να καλέσει τις Συντεχνίες σε διάλογο δηλώνοντας παράλληλα πως δεν θα δεχτούν να υπάρξει οποιαδήποτε πίεση στους εργαζόμενους για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους ή να δεχτούν παραβίαση των όρων απασχόλησης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ