ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο Γ.Γ. ΤΗΣ ΠΕΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Όπως γνωρίζετε στην  Κύπρο λόγω των καιρικών συνθηκών, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο Γ.Γ. ΤΗΣ ΠΕΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

12 Ιουλίου 2018

 

Προς

Κυρία Ζέτα Αιμιλίνιαδου

Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έντιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε στην  Κύπρο λόγω των καιρικών συνθηκών, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

Η θερμική καταπόνηση είναι στοιχείο το οποίο αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα και έγκαιρα με τα κατάλληλα μέτρα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Το Υπουργείο Εργασίας σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα έκδωσε τον κώδικα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων  τον Ιούνιο του 2014 και ξεκίνησε η εφαρμογή του.

Ο  κώδικας στηρίζεται στην αρχή  ότι ο κάθε εργοδότης  κάνει τις δικές του μετρήσεις και ανάλογα με τα αποτελέσματα καλείται να λάβει προληπτικά μέτρα για την προστασία των εργοδοτουμένων του.

Είναι διαπίστωση μας ότι παρά τις προσπάθειες του Τ.Ε.Ε. για να ενημερώνει για τον Κώδικα και τις υποχρεώσεις που αυτός θέτει, μεγάλος αριθμός εργοδοτών δεν εφαρμόζει τον κώδικα, με αποτέλεσμα η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων να κινδυνεύουν. Δυστυχώς η φιλοσοφία του αυτοέλεγχου και της αυτοσυμμόρφωσης, αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται ο κώδικας δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  Φαίνεται ότι οι εργοδότες εκεί και όπου πρέπει να αυτοελέγχουν δεν είναι πρόθυμοι να το πράξουν.

Το θέμα της επανεξέτασης των μέτρων που λαμβάνονται για προστασία των  εργαζομένων από την θερμική καταπόνηση τέθηκε σε συνεδρία του Ε.Σ.Σ. και συμφωνήθηκε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας. 

Στη συνεδρία του εν λόγω Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2018 η ΠΕΟ εισηγήθηκε, ως επιπρόσθετο και ενισχυτικό μέτρο για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα, το Τμήμα επιθεώρησης Εργασίας να προχωρεί σε έκδοση ανακοίνωσης όπως έπραττε και παλαιότερα, να καταγράφονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων και να γίνεται αναφορά στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι εργοδότες περιλαμβανομένου και του μέτρου οι εργαζόμενοι από τις 12.00 μέχρι τις 16.00 να μην εργάζονται στο ύπαιθρο εκτεθειμένοι στην ηλιακή ακτινοβολία.

Αυτή η ανακοίνωση θα βοηθήσει τα συνδικαλιστικά στελέχη, τις επιτροπές ασφάλειας αλλά και όλους τους εργαζόμενους να διεκδικούν καλύτερα την προστασία τους από τον καύσωνα.

Λόγω του ότι στην πρόσφατη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας όπου και πάλι συζητήθηκε το θέμα διαφάνηκε ότι δεν υπάρχει πρόθεση υιοθέτησης πρόσθετων μέτρων, απευθυνόμαστε σε σας με την παράκληση όπως υιοθετηθεί η εισήγηση μας με στόχο να ενισχυθεί και να βελτιωθεί το πλαίσιο μέτρων που θα αποτρέπουν την έκθεση των εργαζομένων σε συνθήκες θερμικής καταπόνησης.

 

Με εκτίμηση

 

 

Πάμπης Κυρίτσης

Γ.Γ. ΠΕΟ

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ