ΈΚΠΛΗΞΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ESM

Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) που δημοσιοποιήθηκε χτες, στις βασικές συστάσεις για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας, περιλαμβάνει και την ανάγκη «διασφάλισης της ελαστικότητας της αγοράς εργασίας» .

 

ΈΚΠΛΗΞΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ESM

 

 

Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) που δημοσιοποιήθηκε χτες, στις βασικές συστάσεις για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας, περιλαμβάνει και την ανάγκη «διασφάλισης της ελαστικότητας της αγοράς εργασίας» .

 

Είναι με μεγάλη έκπληξη που είδαμε να περιλαμβάνεται μια τέτοια αναφορά στις βασικές συστάσεις του ΕΣΜ για τη Κύπρο από την στιγμή που δεν προκύπτει καμία συμβατική ανάγκη για ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας.

 

Οι συνθήκες στη χώρα μας σήμερα, λόγω της δραματικής επιδείνωσης των συνθηκών εργασίας καθώς και της διαπιστωμένης δραματικής διεύρυνσης της κοινωνικής ανισότητας, συνηγορούν ότι αυτό που χρειάζεται απαραίτητα είναι πολιτική προστασίας της εργασίας και βελτίωσης των συνθηκών και όρων εργασίας και όχι το αντίθετο.

 

Η συμπερίληψη αυτής της αναφοράς δημιουργεί δικαιολογημένες και εύλογες απορίες κατά πόσο έχουν συμφωνηθεί στο παρασκήνιο νέες επιθέσεις κατά των εργαζομένων και κατά πόσο έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις από την κυβέρνηση της Κύπρου προς αυτή τη κατεύθυνση.

 

Η ΠΕΟ θα αντισταθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω  απορρύθμιση της εργασίας και νέων επιθέσεων στα εργατικά δικαιώματα. 

 

 

17 Ιουνίου 2016    

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ