ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΠΑΣΧΑ

Εκστρατεία συλλογής τροφίμων και άλλων ειδών τα οποία θα δοθούν το Πάσχα σε οικογένειες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση ξεκινά το Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΠΑΣΧΑ

Εκστρατεία συλλογής τροφίμων και άλλων ειδών τα οποία θα δοθούν το Πάσχα σε οικογένειες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση ξεκινά το Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ- ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ:

Το Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης της επαρχίας Λευκωσίας- Κερύνειας θα ετοιμάσει πακέτα αλληλεγγύης τα οποία θα δοθούν το Πάσχα σε οικογένειες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση.
Για να μπορέσει να εξυπηρετήσει όσο το δυνατό περισσότερες ανάγκες, ανακοινώνει την έναρξη εκστρατείας συλλογής τροφίμων και άλλων ειδών από τις 4 Απριλίου μέχρι 22 Απριλίου 2019 με στόχο τα πακέτα να ετοιμαστούν και να δοθούν την Μεγάλη Εβδομάδα.
Χώρος συλλογής τροφίμων στο οίκημα της ΠΕΟ Λευκωσίας.
Τα πακέτα αλληλεγγύης θα δοθούν κατόπιν αιτήσεως στη βάση των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων που διέπουν τη λειτουργία του Λαϊκού Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (Άνεργοι, λήπτες δημοσίου βοηθήματος και γενικότερα άτομα που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα).
Με την ευκαιρία, η Διαχειριστική Επιτροπή υπενθυμίζει ότι συνεχίζεται σε μόνιμη βάση η συλλογή ρουχισμού, σε συνεργασία με τον «Ανάκυκλο», για κάλυψη αναγκών σε είδη ένδυσης.
Η Διαχειριστική Επιτροπή εκφράζει τη βεβαιότητα ότι και αυτή τη φορά, θα υπάρξει θετική ανταπόκριση σε αυτό το κάλεσμα αλληλεγγύης. Εξάλλου κοινός στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η στήριξη των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Ευχές για Καλό Πάσχα σε όλους, με την προσδοκία ότι θα ανατείλουν καλύτερες μέρες για την πατρίδα μας και ολόκληρο το λαό της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ