Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ

Η απεργία στη Μεταλλουργική και Ηλεκτρολογική Βιομηχανία αναστέλλεται μετά από παράκληση της Διευθύντριας του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων η οποία συγκάλεσε σύσκεψη για το θέμα αύριο το πρωί.

Στη σύσκεψη στην οποία καλέστηκαν οι Συντεχνίες Σ.Ε.Μ.Μ.Η.Κ. – ΠΕΟ και Ο.ΒΙ.Ε.Κ. – ΣΕΚ καθώς και οι εργοδοτικοί Συνδέσμοι, θα γίνει ύστατη προσπάθεια από πλευράς Υπουργείου Εργασίας για αποδοχή της μεσολαβητικής πρότασης του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Σε περίπτωση που οι εργοδοτικοί Συνδέσμοι δεν αποδεκτούν τη μεσολαβητική πρόταση και εξακολουθήσουν να τηρούν άτεγκτη στάση, τα απεργιακά μέτρα θα επανέλθουν όπως έχουν αποφασιστεί από τις Συντεχνίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ