Η ΠΕΟ καταδικάζει την απαράδεκτη και αντισυνδικαλιστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής

Η ΠΕΟ καταδικάζει την απαράδεκτη και αντισυνδικαλιστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής να απολύσει την Πρόεδρο της Συντεχνίας των καθηγητών της Αγγλικής Σχολής.

Για μας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η απόλυση αυτή γίνεται για εκδικητικούς λόγους, για λόγους εκφοβισμού των εργαζομένων ώστε να καμφθεί ο αγώνας που έχουν ξεκινήσει για διεκδίκηση αυτονόητων συνδικαλιστικών δικαιωμάτων με κυριότερο αίτημα τη συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης και την κατάργηση των προσωπικών συμβολαίων.

Η ΠΕΟ είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί με όλα τα μέσα τις συνδικαλιστικές και δημοκρατικές ελευθερίες που στην προκειμένη περίπτωση παραβιάζονται βάναυσα και μάλιστα από οργανισμό που διορίζεται από την κυβέρνηση και είναι δημόσιου χαρακτήρα.

Για το θέμα αυτό ο Γ.Γ. της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης έχει ήδη επικοινωνήσει με την Υπουργό Εργασίας και απαίτησε την παρέμβαση της, για την ανατροπή αυτής της απαράδεκτης απόφασης.

Η ΠΕΟ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη και στήριξη της στον αγώνα των εργαζομένων της Αγγλικής Σχολής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ