Η ΠΕΟ ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Η κυβέρνηση με τις χθεσινές ενέργειες της κλιμάκωσε την επίθεση που ξεκίνησε ενάντια στη συνδικαλιστική δράση και στα συνδικαλιστικά στελέχη των εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων.  Ουσιαστικά με τις ενέργειες της παρεμποδίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι, δικαίωμα κατοχυρωμένο στο σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας του οποίου η κυβέρνηση είναι ο θεματοφύλακας.

 

 

Η ΠΕΟ ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

 

Η κυβέρνηση με τις χθεσινές ενέργειες της κλιμάκωσε την επίθεση που ξεκίνησε ενάντια στη συνδικαλιστική δράση και στα συνδικαλιστικά στελέχη των εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων.  Ουσιαστικά με τις ενέργειες της παρεμποδίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι, δικαίωμα κατοχυρωμένο στο σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας του οποίου η κυβέρνηση είναι ο θεματοφύλακας.

 

Το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι, το δικαίωμα των εργαζομένων διαμέσου των εκλελεγμένων αντιπροσώπων τους να διεκδικούν τα δικαιώματα τους είναι ένα δικαίωμα που κερδίθηκε με σκληρούς αγώνες από την εποχή της αποικιοκρατίας.

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία το 1995 υιοθέτησε σε νόμο τη Σύμβαση 135 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα δικαιώματα των αντιπροσώπων των εργαζομένων, σύμβαση που υποχρεώνει κάθε εργοδότη να διευκολύνει τους εκλελεγμένους αντιπροσώπους των εργαζομένων για να ασκούν αποτελεσματικά το ρόλο τους.

 

Όταν η κυβέρνηση ενεργεί μ’ αυτό τον τρόπο ενάντια στους συνδικαλιστές, τι παράδειγμα δίνει στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα; Όταν η κυβέρνηση η οποία είναι εντεταλμένη να ελέγχει ότι τα δικαιώματα των εκπροσώπων των εργαζομένων εφαρμόζονται, τα παραβιάζει, τι στήριξη να αναμένουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που διεκδικούν το δικαίωμα στην οργάνωση και τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση;

 

Η πρωτοφανής επίθεση ενάντια στους συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς και στις εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι επίθεση που αφορά όλους τους εργαζόμενους και όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

 

Η ΠΕΟ τάσσεται δίπλα στους εκπαιδευτικούς και τις οργανώσεις τους.

 

Θα παλέψουμε μαζί τους, αντιστεκόμενοι στον ετσιθελισμό και στην επίθεση στο συνδικαλισμό και την οργανωμένη συλλογική συνδικαλιστική δράση.

 

19 Ιουλίου 2018

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ