Η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση Κοινωνικής Συμμαχίας «Στέγη για όλους»:

“Στο υπόμνημα που ενέκρινε προς τον Υπουργό Εσωτερικών στο συνέδριο που πραγματοποίησε στις 5 Οκτωβρίου 2019 η Κοινωνική Συμμαχία ‘Στέγη για Όλους’ είχαν σημειωθεί τα ακόλουθα για τη νέα στεγαστική πολιτική που εξάγγειλε τον Απρίλιο του 2019 η κυβέρνηση: «Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση από το Υπουργείο σας πριν από μερικούς μήνες βελτιώνουν κάποια από τα υφιστάμενα σχέδια είναι όμως ανεπαρκή και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό πρόβλημα στις σημερινές του διαστάσεις».

Η χθεσινή σύσκεψη στο Προεδρικό δυστυχώς μας επιβεβαιώνει. Τα σχέδια που εξάγγειλε η κυβέρνηση όπως υποδείξαμε από τότε, έχουν δυο εγγενείς σοβαρές αδυναμίες. Βασίζονται στην διάθεση των επιχειρηματιών γης να αξιοποιήσουν τα κίνητρα και να κτίσουν κάποιες οικιστικές μονάδες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για ενοικίαση και στη δυνατότητα δανειοδότησης από τις τράπεζες των δυνητικών δικαιούχων των διαφόρων σχεδίων για οικονομική βοήθεια για ανέγερση ή αγορά κατοικίας.

Για το μεν πρώτο από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα προφανώς και δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τους επιχειρηματίες, για τα δε σχέδια για οικονομική βοήθεια για τα νεαρά ζευγάρια με τους μισθούς που έχουν σήμερα οι χαμηλόμισθες οικογένειες οι τράπεζες δεν τους δανειοδοτούν.

Η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι απλώς κάποιες βελτιώσεις των υφιστάμενων σχεδίων που χρειάζεται. Χρειάζονται αλλαγές στην φιλοσοφία και τον προσανατολισμό.

Ειδικότερα υπάρχει ανάγκη άμεσα να εισαχθεί σχέδιο για επιδότηση ενοικίων με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Σήμερα, μια πολύ χαμηλή επιδότηση ενοικίου σε σύγκριση με το πραγματικό ύψος των ενοικίων λαμβάνουν οι λήπτες Ε.Ε.Ε. και κάποιες ομάδες προσφύγων. Ένα μεγάλο μέρος χαμηλομεσαίων εισοδημάτων, νέων εργαζόμενων δεν λαμβάνει τίποτε.

Η άμεση εισαγωγή ενός τέτοιου σχεδίου θα δώσει σημαντική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες κόσμο που σήμερα δαπανεί ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματος του για ενοίκιο.

Παράλληλα το κράτος, αντί κίνητρα σε επιχειρηματίες, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει κρατική γη και γη που ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση για δημιουργία οικιστικών μονάδων οι οποίες να παραχωρούνται με την μέθοδο της ενοικιαγοράς, αντιμετωπίζοντας έτσι το πρόβλημα δανειοδότησης που αντιμετωπίζει μια μεγάλη ομάδα του πληθυσμού.

Αναμένουμε να δούμε κινήσεις και έργα που να δημιουργούν κοινωνική στέγη.

Τέλος σημειώνουμε στη διαδικασία αξιολόγησης συζήτησης του θέματος να περιληφθούν και οι φορείς της κοινωνίας έτσι που πραγματικά να δημιουργηθεί στεγαστική πολιτική όπως την χρειάζεται σήμερα η κοινωνία μας.”

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ