ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Παρόλο που δεν έχουμε ενημέρωση για το ακριβές  περιεχόμενο του Νομοσχεδίου το οποίο ανακοινώθηκε από τον Κυβερνητικό εκπρόσωπο και αφορά την παραχώρηση σύνταξη χηρείας στους άντρες,  αφού  η κυβέρνηση παρά την διαβεβαίωση που είχαμε δεν φρόντισε να  μας το κοινοποιήσει πριν οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, σημειώνουμε  ότι η παραχώρηση σύνταξης χηρείας στους άντρες με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις γυναίκες, είναι απόφαση η οποία  ικανοποιεί ένα δίκαιο αίτημα της κοινωνίας και μια πολλών χρόνων διεκδίκηση του συνδικαλιστικού κινήματος και του κινήματος των  συνταξιούχων.

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι εργαζόμενοι στις οικοδομές θα διεκδικήσουν την εφαρμογή της

Μετά από μακρές και έντονες συναντήσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ των Συντεχνιών Οικοδόμων της ΠΕΟ, της ΣΕΚ και της ΔΕΟΚ και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου υπογράφηκε στην παρουσία της Διευθύντριας του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων στις 30 Ιανουαρίου 2018 η καταρχήν συμφωνία στην Οικοδομική Βιομηχανία επί του προσχεδίου Νόμου για κατοχύρωση των βασικών όρων της Σύμβασης και για την Συλλογική Σύμβαση που θα ισχύσει μετά την ψήφιση της σχετικής Νομοθεσίας από τη Βουλή.

Οι εργαζόμενοι στον Κλάδο θα ενημερωθούν πιο αναλυτικά και θα αποφασίσουν για τα περαιτέρω βήματά τους σε Γενικές Συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

«Η καταρχήν Συμφωνία είναι πολύ σημαντική και θα εξαρτηθεί η περαιτέρω προώθησή της στη Βουλή προς ψήφιση από τη στάση που θα τηρήσει η κυβέρνηση για το θέμα αυτό», δήλωσε ο Γ.Γ. της Συντεχνίας Οικοδόμων ΠΕΟ Μιχάλης Παπανικολάου.

Συνεχίζοντας προειδοποίησε ότι οι εργαζόμενοι στην Οικοδομική Βιομηχανία ενωμένοι θα αντιδράσουν ανάλογα και δεν θα μείνουν απαθείς εφόσον η οποιαδήποτε κυβέρνηση σταθεί εμπόδιο σε αυτή την πρωτοπόρα καταρχήν Συμφωνία.

«Η καταρχήν Συμφωνία θα βοηθήσει τόσο τους εργαζόμενους ώστε να απολαμβάνουν τα βασικά ωφελήματα της Σύμβασης όσο και τους πραγματικά επαγγελματίες εργολήπτες ώστε να μην τυγχάνουν αθέμητου ανταγωνισμού από τους εργολήπτες που παραβιάζουν κατάφορα τη Σύμβαση», τόνισε ο Γ.Γ. της Συντεχνίας Οικοδόμων της ΠΕΟ.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ