ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την μεγάλη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας από το 2013 μέχρι το 2017 ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων αυξήθηκε κατά 34,6% και η συχνότητα αυξήθηκε κατά 27,3%.  Μέχρι σήμερα, για το 2018, 5 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν στην εργασία σε σύγκριση με 4 που χάθηκαν ολόκληρο το 2017.  Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η αύξηση  στους κλάδους Ξενοδοχείων και χώρων εστίασης με 74% , το Εμπόριο με 59% και στον κλάδο των  Μεταφορών και Αποθήκευσης με 48%.

 

 

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

17  Μαΐου 2018

Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κυρία Ζέτα Αιμιλιανίδου

Λευκωσία

 

Έντιμη Κυρία Υπουργέ

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την μεγάλη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας από το 2013 μέχρι το 2017 ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων αυξήθηκε κατά 34,6% και η συχνότητα αυξήθηκε κατά 27,3%.  Μέχρι σήμερα, για το 2018, 5 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν στην εργασία σε σύγκριση με 4 που χάθηκαν ολόκληρο το 2017.  Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η αύξηση  στους κλάδους Ξενοδοχείων και χώρων εστίασης με 74% , το Εμπόριο με 59% και στον κλάδο των  Μεταφορών και Αποθήκευσης με 48%.

 

Η αύξηση των ατυχημάτων αποτελεί μεγάλη οπισθοχώρηση, παίρνει πίσω την Κύπρο και σ’ αυτό το κεφαλαιώδης ζήτημα για τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων στην Κύπρο.

 

Είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομική κρίση, χρησιμοποιείται και σ’ αυτό τον τομέα από τους εργοδότες μέσα στο γενικότερο πλαίσιο απορρύθμισης της εργασίας και συμπίεσης των εργατικών δικαιωμάτων, για εκπτώσεις και μη λήψη των μέτρων που υποχρεώνονται με βάση νομοθεσία να λάβουν στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας.

 

Η εργασία με ρυθμισμένους όρους απασχόλησης όπως αυτοί καθορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις και τις νομοθεσίες, ο σεβασμός των εργοδοτών στο δικαίωμα της οργάνωσης και στις διαδικασίες συλλογικής διαβούλευσης και συνεργασίας είναι προϋπόθεση για να υπάρχει το αναγκαίο περιβάλλον, ώστε να εφαρμόζονται στην πράξη οι σχετικές νομοθεσίες και να προλαβαίνονται τα εργατικά ατυχήματα.

 

Η πολιτεία δεν μπορεί απλώς να παρακολουθεί την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και να μην παρεμβαίνει αποφασιστικά για να σταματήσει αυτό το αρνητικό φαινόμενο.

 

Το συνδικαλιστικό κίνημα της ΠΕΟ απαιτεί το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να υπάρξει αναστροφή της σημερινής αρνητικής κατάστασης.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή επαναλαμβάνουμε σειρά προτάσεων που η ΠΕΟ έχει ήδη καταθέσει:

 

  1. Άμεση προώθηση της τροποποίησης  του νόμου για εισαγωγή διοικητικών προστίμων.
  2. Εισαγωγή στο νόμο της υποχρέωσης των εργοδοτών να καταρτίζουν τους νεοεισερχόμενους στην εργασία για τα θέματα ασφάλειας και υγείας
  3. Υποχρεωτική κατάρτιση στα θέματα ασφάλειας και υγείας σε κλάδους υψηλού κίνδυνου.
  4. Εντατικοποίηση των ελέγχων και πρόσθετη στελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ώστε να μπορεί να εκτελεί τον ρόλο του για την εφαρμογή της περί ασφάλειας και υγείας νομοθεσίας .
  5. Εκστρατεία για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την σύσταση και διασφάλιση της λειτουργίας των επιτροπών ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
  6. Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν σε ανειδίκευτους εργάτες. Αυτό δείχνει την αναγκαιότητα της εισαγωγής των επαγγελματικών προσόντων και την διασύνδεση τους με την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
  7. Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας να ενημερώνεται για τα ευρήματα της διερεύνησης των εργατικών ατυχημάτων.    

 

Με εκτίμηση

 

 

Πάμπης Κυρίτσης

Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ