ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, οι εργαζόμενοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι νέοι, οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού έχουν δει το βιοτικό τους επίπεδο και τα εισοδήματα τους να μειώνονται δραματικά.  Παρά το γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται θετικό πρόσημο ανάπτυξης, εντούτοις αυτή η ανάπτυξη δεν καταμερίζεται με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο, με αποτέλεσμα, η Κύπρος με βάση στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνονται και από την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ευρωπαϊκό εξάμηνο, να έχει παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αύξηση στη κοινωνική ανισότητα ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.

 

 

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εξοχότατο Πρόεδρο της

Κυπριακής Δημοκρατίας

Κύριο Νίκο Αναστασιάδη

 

 

Εξοχότατε,

 

Τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, οι εργαζόμενοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι νέοι, οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού έχουν δει το βιοτικό τους επίπεδο και τα εισοδήματα τους να μειώνονται δραματικά.  Παρά το γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται θετικό πρόσημο ανάπτυξης, εντούτοις αυτή η ανάπτυξη δεν καταμερίζεται με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο, με αποτέλεσμα, η Κύπρος με βάση στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνονται και από την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ευρωπαϊκό εξάμηνο, να έχει παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αύξηση στη κοινωνική ανισότητα ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.

 

Για να υπάρξει ουσιαστική αναστροφή αυτής της κατάστασης χρειάζονται κατά την άποψη μας δραστικά μέτρα σ’ ότι αφορά την οικονομία και την απασχόληση καθώς και την κοινωνική πολιτική έτσι που να επανέλθει μια ελάχιστη κοινωνική ισορροπία.  Προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητο η κυβέρνηση να παρέμβει με σειρά δράσεων οι οποίες κατά την άποψη μας πρέπει να επικεντρωθούν στα εξής:

 1. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη, με καθοριστικό τον ρόλο του κρατικού προϋπολογισμού και με στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας.  Τα κίνητρα που δίνονται στις διάφορες επιχειρηματικές ομάδες πρέπει να έχουν ως προαπαιτούμενο τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας με ρυθμισμένους όρους απασχόλησης. 

 

Οι ημικρατικοί οργανισμοί έχουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τόπου.  Η ΠΕΟ διαφωνεί στην ιδιωτικοποίηση των οργανισμών κοινής ωφέλειας και σας καλεί να τερματίσετε ενέργειες που οδηγούν στην αποξένωση τους από το κράτος.

 

 1. Η οικονομική κρίση, η καταστροφή και το σοκ που επέφερε το κούρεμα και ο φόβος και η ανασφάλεια που επικράτησε ανάμεσα στους εργαζόμενους, χρησιμοποιούνται από τους εργοδότες για να υποσκάψουν τις συλλογικές συμβάσεις και τους ρυθμισμένους όρους απασχόλησης. 

 

Εκμεταλλευόμενοι τη ψηλή ανεργία ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους επιβάλλουν όρους εργασίας εξευτελιστικούς.  Η απορρύθμιση της εργασίας επιβεβαιώνεται πολύ γλαφυρά στις πρόσφατες εκτιμήσεις της Ε.Ε. για το ευρωπαϊκό εξάμηνο όπου καταγράφονται σειρά σημαντικών στοιχείων. 

 

Το κράτος δεν μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί αμέτοχο αυτή τη κατάσταση.  Απαιτούμε άμεσα τη λήψη τέτοιων μέτρων που να αναχαιτίζουν την απορρύθμιση της εργασίας και να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας ισχύος μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων η οποία όπως είναι φανερό έχει διαταραχθεί σοβαρά σε βάρος της εργασίας.

 

Συγκεκριμένα απαιτούμε:

 • Νομοθετικές ρυθμίσεις που να υποχρεώνουν τους εργοδότες να εφαρμόζουν τις συμφωνημένες συλλογικές συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους, στους τομείς που οι συμβάσεις καλύπτουν.
 • Δημιουργία πλαισίου, το οποίο μέσα από τριμερή διαβούλευση, να κατοχυρώνει υποχρεωτικά ελάχιστα δικαιώματα για τις ομάδες εργαζομένων που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας (13ος μισθός, ωράριο εργασίας και τρόπος αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, ελάχιστος μισθός, υποχρεωτικές αργίες).
 • Τερματισμό της χρησιμοποίησης της αγοράς υπηρεσιών ως μέσο για συγκάλυψη της μισθωτής / εξαρτημένης εργασίας και εισαγωγή ρυθμίσεων που θα ορίζουν τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας. Στο σημείο αυτό θέλουμε να υπογραμμίσουμε το απαράδεκτο φαινόμενο το κράτος να είναι πρωταθλητής στη χρησιμοποίηση της αγοράς υπηρεσιών.  Επιβάλλεται άμεσα χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή η κυβέρνηση να τοποθετήσει αυτές τις χιλιάδες εργαζομένων σε καθεστώς μισθωτών εργαζομένων όπως στην πραγματικότητα είναι.
 • Αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που εισήχθησαν πρόσφατα για την αδήλωτη εργασία όπως και των νόμων για την ισότητα της μεταχείρισης.  Προς αυτή τη κατεύθυνση θα συμβάλει η κατάθεση και ψήφιση του νόμου και των κανονισμών για τη λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης.

 

 1. Τα τελευταία χρόνια οι εργοδοτικοί κύκλοι δυστυχώς πολλές φορές συνεπικουρούμενοι και από δηλώσεις κρατικών ή πολιτικών αξιωματούχων επαναφέρουν το θέμα της ποινικοποίησης του δικαιώματος της απεργίας.  Σας καλούμε να τερματίσετε τις οποιεσδήποτε ενέργειες που οδηγούν σε περιορισμό του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της απεργίας.  Οι διαδικασίες λήψης απεργιακών μέτρων τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στις ουσιώδεις υπηρεσίες είναι πλήρως συμφωνημένες μεταξύ των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων στον Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων και στη Συμφωνία για τη ρύθμιση των απεργιών στην ουσιώδεις υπηρεσίες και δεν χρειάζεται τίποτε περαιτέρω.

 

 1. Ο θεσμός των Ταμείων Προνοίας αποτελεί μια κατάκτηση των εργαζομένων αποτέλεσμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης και της συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων μέσα από τους αγώνες και τη δράση του συνδικαλιστικού κινήματος.  Από το Σεπτέμβριο του 2016 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση διάλογος για τα ταμεία προνοίας.  Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν κληθήκαμε σ’ ένα τέτοιο διάλογο.  Αντίθετα διαπιστώνουμε μέσα από κατά καιρούς δηλώσεις ότι η κυβέρνηση προχωρεί σε αποφάσεις και προωθεί ρυθμίσεις που οδηγούν στην αλλοίωση της φύσης και του χαρακτήρα των ταμείων προνοίας.  Η ΠΕΟ δεν πρόκειται να συνηγορήσει σε ρυθμίσεις οι οποίες θα ισοπεδώνουν τα ταμεία προνοίας με μορφές ιδιωτικής ασφάλισης και θα τα τοποθετούν στη πράξη έξω από το πλαίσιο των συλλογικά διαμορφωμένων εργασιακών σχέσεων.

 

 1. Η ύπαρξη ολοκληρωμένης πολύπλευρης κοινωνικής πολιτικής είναι απαραίτητο στοιχείο για αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας και για δικαιότερη ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος. Οι περικοπές που έγιναν στην κοινωνική πολιτική (υγεία, στέγαση, συνταξιούχοι, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού) οδήγησαν στην αύξηση της φτώχειας και στην διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας.

 

Η ΠΕΟ θεωρεί απαραίτητο όπως:

 • Τροποποιηθούν τα κριτήρια παραχώρησης πασχαλινού επιδόματος για τους συνταξιούχους έτσι ώστε να το λαμβάνουν όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι.
 • Επανεξεταστούν τα κριτήρια για αξιολόγηση των ηλικιωμένων και αναπήρων που έχουν ανάγκη από φροντίδα.
 • Εισαχθεί από το κράτος ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που να στηρίζει ιδιαίτερα τους νέους και τις χαμηλόμισθες οικογένειες.  Η δημιουργία προγραμμάτων κοινωνικής στέγης είναι πέραν από απαραίτητη λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα στο κεφάλαιο των εκποιήσεων.
 • Επανασχεδιαστεί το επίδομα τέκνου και η φοιτητική χορηγία έτσι που να καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες και πραγματικότητες της οικογένειας.

 

 1. Η σταδιακή αποπληρωμή μακροπρόθεσμα του χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η δημιουργία πραγματικού αποθεματικού του ταμείου, είναι εξαιρετικής σημασίας για να διασφαλιστεί η δυνατότητα του κάτω από  οποιεσδήποτε συνθήκες να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του.  Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν είναι εργαλείο κοινωνικής αλληλεγγύης μόνο μεταξύ των σημερινών ασφαλισμένων αλλά και εργαλείο αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

 

Χρειάζεται άμεσα η κυβέρνηση, να προχωρήσει στον αναγκαίο σχεδιασμό, έτσι που να επαναρχίσει η πολιτική δημιουργίας πραγματικού αποθεματικού και του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για την επενδυτική πολιτική του ταμείου, όπως προνοούσε η κοινωνική συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2009 στα πλαίσια των μέτρων που αποφασίστηκαν για τη βιωσιμότητα του Ταμείου.

 

Θεωρούμε επίσης αναγκαίο να επαναξιολογηθεί το μέτρο της μείωσης κατά 12% εφόρου ζωής της σύνταξης όσων συνταξιοδοτούνται στο 63ο έτος της ηλικίας τους.  Το μέτρο αυτό είναι ισοπεδωτικό και σκληρό ιδιαίτερα για κάποιες ομάδες εργαζομένων που προέρχονται από βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

 

 1. Όσον αφορά το ΓΕΣΥ θεωρούμε ότι η κυβέρνηση, στο λίγο διάστημα που μας έχει απομείνει για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, οφείλει να ενεργήσει έτσι που να μην υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα και εμπόδια που θα ανατρέψουν τα χρονοδιαγράμματα.

 

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρούμε τη στήριξη και ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων έτσι που να μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του σχεδίου.

 

 1. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει δραματική αύξηση στα εργατικά ατυχήματα.  Μόλις πριν από 4 μέρες μια νέα εργαζόμενη, έχασε τη ζωή της εν ώρα εργασίας.  Είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομική κρίση χρησιμοποιείται και σ’ αυτό τον τομέα από τους εργοδότες για να μην λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για προστασία των εργοδοτουμένων τους ενώ και οι εφαρμοστικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί της πολιτείας παρουσιάζουν ελλείψεις και προβλήματα με αποτέλεσμα να έχουμε πισωγύρισμα στα θέματα ασφάλειας και υγείας σε βάρος της ζωής και της αρτιμέλειας των εργαζομένων.

 

Η ΠΕΟ ζητά να εντατικοποιηθούν και πολλαπλασιαστούν οι έλεγχοι στα ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας.  Χρειάζεται επίσης να καταστεί νομικά δεσμευτική η υποχρέωση των εργοδοτών να καταρτίζουν όλους τους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας όπως και να προωθηθεί η υλοποίηση της απόφασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για διοικητικά πρόστιμα στο Νόμο για την Ασφάλεια και Υγεία.  Παράλληλα χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη.

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

Πάμπης Κυρίτσης

Γ.Γ. ΠΕΟ

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ