ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η εισήγηση προς το Γ.Σ. για την πολιτική διεκδικήσεων για τις συμβάσεις που λήγουν τέλος του 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΟ:

Το Ε.Σ. της ΠΕΟ σε συνεδρία που πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 εξέτασε τα αποτελέσματα της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων για το 2018 και ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η εισήγηση προς το Γ.Σ. για την πολιτική διεκδικήσεων για τις συμβάσεις που λήγουν τέλος του 2019 και θα είναι υπό ανανέωση το επόμενο χρονικό διάστημα.

Το Ε.Σ. εκτιμά ως σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι στη διαδικασία ανανέωσης των παγκύπριων κλαδικών συμβάσεων της οικοδομικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας, ταυτόχρονα με την ανανέωση τους έχουν επέλθει συμφωνίες οι οποίες προνοούν για νομοθετικές ρυθμίσεις που να υποχρεώνουν τους εργοδότες στους δοσμένους κλάδους να εφαρμόζουν βασικά άρθρα των συμφωνημένων συλλογικών συμβάσεων για όλους τους εργαζόμενους.

Οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας η οποία έχει διαταραχθεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια.

Ικανοποιητικά κρίνονται και τα αποτελέσματα σε σχέση με την επαναφορά μισθών και ωφελημάτων που είχαν μειωθεί μετά το 2013 ως αποτέλεσμα των ειδικών συμφωνιών.

Σ’ ότι αφορά τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα για τις συμβάσεις που θα είναι υπό ανανέωση το Ε.Σ. σημειώνει ότι η διεύρυνση της εισοδηματικής ανισότητας η οποία σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της επίθεσης που δέχθηκαν οι μισθοί και τα ωφελήματα των εργαζομένων στα χρόνια της βαθιάς οικονομικής κρίσης, η μείωση στους μέσους μισθούς, η ανισομερής κατανομή του παραγόμενου πλούτου σε βάρος των μισθωτών και η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας στοιχειοθετούν την ανάγκη τα αιτήματα μας να στοχεύσουν στη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων στην κατανομή του παραγόμενου πλούτου.

Προς αυτή την κατεύθυνση η εισήγηση προς το Γ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της οικονομίας και την επιδείνωση της κατανομής μεταξύ μισθών και κερδών στο ΑΕΠ θα είναι να δοθεί έμφαση στην επίτευξη γενικών αυξήσεων όπως και στη διαμόρφωση των μίνιμουμ προσλήψεων με στόχο την βελτίωση της θέσης των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα τα αιτήματα να στοχεύουν στη βελτίωση του Ταμείου Προνοίας και Ταμείου Ευημερίας όπως και στην προώθηση των στόχων της ισότητας και της στήριξης των εργαζομένων γονιών.

Ένα σημαντικό ζήτημα για τους εργαζόμενους το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι και η ΑΤΑ. Τέλος του 2020 λήγει η μεταβατική συμφωνία μεταξύ συντεχνιών – εργοδοτών και κυβέρνησης για τον τρόπο υπολογισμού της ΑΤΑ. Η ΠΕΟ θα διεκδικήσει επαναφορά της ΑΤΑ έτσι που να αναπληρώνεται πλήρως η αγοραστική αξία των μισθών με βάση την κίνηση του τιμαριθμικού δείκτη.

Κεντρικός στόχος και για την επόμενη περίοδο, παραμένει ο αγώνας ενάντια στην απορρύθμιση της εργασίας, τη διάβρωση και υπόσκαψη των συλλογικών συμβάσεων, για αξιοπρεπή εργασία με ρυθμισμένα δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. Ιδιαίτερα σημειώνουμε την απαίτηση μας να τερματίσει η κυβέρνηση πολιτικές που απορρυθμίζουν την εργασία όπως η αγορά υπηρεσιών.

Σ’ αυτά τα πλαίσια να συνεχιστούν οι προσπάθειες για επέκταση και στις υπόλοιπες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις θεσμικών μέτρων και ρυθμίσεων που να καθιστούν τους βασικούς τους όρους νομικά δεσμευτικούς για όλους τους εργοδότες του δοσμένου κλάδου.

Σ’ ότι αφορά το θέμα του κατώτατου μισθού, το Ε.Σ. της ΠΕΟ σημειώνει τη πάγια θέση της ΠΕΟ ότι η νομική κατοχύρωση ελάχιστων δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους είναι απόλυτα αναγκαία. Κατώτατος μισθός για όσους τομείς υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις πρέπει να είναι αυτός που καθορίζεται στις συλλογικές συμβάσεις. Όπου δεν υπάρχει συμφωνημένος κατώτατος μισθός, χρειάζεται να διαμορφωθεί νομοθετικά, μηχανισμός μέσα από τον οποίο να συζητούνται και να συμφωνούνται ελάχιστος μισθός και ελάχιστοι όροι απασχόλησης.

Η ολοκληρωμένη εκτίμηση για τα αποτελέσματα της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων και για την πολιτική των οικονομικών και κοινωνικών διεκδικήσεων για τις συμβάσεις υπό ανανέωση θα κατατεθεί στο Γ.Σ. το οποίο θα συνέλθει στις 31 Οκτωβρίου 2019 η ώρα 2.30μ.μ.

23 Οκτωβρίου 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ