ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΠΟΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η κοινή σύσκεψη εκπροσώπων των Συντεχνιών ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΠΟΑΣ η οποία συζήτησε το αποτέλεσμα της συνάντησης των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/02/2019 για τα Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης που λειτουργούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σημειώνει τα πιο κάτω:

 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΠΟΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η κοινή σύσκεψη εκπροσώπων των Συντεχνιών ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΠΟΑΣ η οποία συζήτησε το αποτέλεσμα της συνάντησης των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/02/2019 για τα Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης που λειτουργούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σημειώνει τα πιο κάτω:

• Εκτιμά ως θετικό το γεγονός ότι υπήρξε καλό κλίμα και ότι άνοιξε ο δρόμος για διάλογο με τον κάθε Οργανισμό ξεχωριστά, κάτι που συμβαδίζει και με το πνεύμα της συμφωνίας που κατέληξαν πρόσφατα οι Συντεχνίες με τις Εργοδοτικές Οργανώσεις για τα Συντεχνιακά Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.


• Λόγω του ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν αποσύρθηκε στην ολότητα της, όπως ήταν το αίτημα των Συντεχνιών, προκειμένου να λειτουργήσουν ελεύθερα οι εργασιακές διεργασίες, οι Συντεχνίες τονίζουν ότι δεν θα αποδεχτούν οποιαδήποτε μονομερή παρέμβαση σε ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους και είναι ρυθμισμένα με Συλλογικές Συμβάσεις.


• Οι Συντεχνίες καλούν τους Οργανισμούς να προσέλθουν σε διάλογο με καλή πίστη και με εποικοδομητικό πνεύμα προκειμένου να εξευρεθούν κοινά αποδεκτές διευθετήσεις για τα Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης πριν από την 1 Ιουνίου 2019 που αρχίζει το πρώτο στάδιο εφαρμογής του ΓΕΣΥ.


• Οι Συντεχνίες ξεκαθαρίζουν ότι θα αξιολογούν το αποτέλεσμα του διαλόγου που θα γίνει διατηρώντας το δικαίωμα να αντιδράσουν, με βάση τον Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων, αν διαπιστώσουν μονομερείς ενέργειες.

Από
ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
ΟΗΟ-ΣΕΚ
ΠΟΑΣ

14/03/2019

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ