ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ – ΣΕΚ – ΔΕΟΚ – ΠΟΑΣ

Σε σύσκεψη όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Προσωπικό των Σχολικών Εφορειών, έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τον διάλογο για υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαισίου 2015-2018 που συνομολογήθηκε ως καταρχήν συμφωνία τον Αύγουστο του 2015 και η οποία τελικά υπογράφηκε στις 4/1/2017 μετά και την αποτυχία του κράτους να νομοθετήσει για τα θέματα μισθολογίου.

 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ – ΣΕΚ – ΔΕΟΚ – ΠΟΑΣ

 

Προειδοποιητική απεργία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

 

Σε σύσκεψη όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Προσωπικό των Σχολικών Εφορειών, έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τον διάλογο για υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαισίου 2015-2018 που συνομολογήθηκε ως καταρχήν συμφωνία τον Αύγουστο του 2015 και η οποία τελικά υπογράφηκε στις 4/1/2017 μετά και την αποτυχία του κράτους να νομοθετήσει για τα θέματα μισθολογίου.

 

Η Συμφωνία αυτή προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για τα έτη 2015 και 2016. Για τα έτη 2017-2018 προβλέπεται η εισαγωγή μηχανισμού διασύνδεσης της μεταβολής του μισθολογίου με τη μεταβολή του Ονομαστικού ΑΕΠ. Ακόμη προβλέπει τη δημιουργία Ταμείου Προνοίας για Νεοεισερχόμενους (μετά τον Οκτώβριο του 2011) και Αορίστου Χρόνου Εργαζόμενους.

 

Ο μηχανισμός διασύνδεσης της μεταβολής του μισθολογίου με τη μεταβολή  του ονομαστικού ΑΕΠ που ισχύει για τα έτη 2017- 2018, αναφέρει ρητά ότι συζητείται παραχώρηση αυξήσεων για το όποιο περιθώριο προκύπτει, μετά την καταβολή των προσαυξήσεων και της ΑΤΑ.

 

Με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή, συναποτελούμενη από τις συμβαλλόμενες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και το Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία κατατέθηκαν τα οικονομικά δεδομένα και η οποία διαπίστωσε ότι για τα έτη 2017-2018 προκύπτει  περιθώριο  2% για ικανοποίηση πρόσθετων ωφελημάτων, αυξήσεων ή και επιστροφής αποκοπών.

 

Παράλληλα τονίζεται ότι από το 2012 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα τρέχει μια αποκοπή μισθών από το 3,8% μέχρι και 17,5% που επιστρέφει στο κράτος πάνω από €250εκ. ετησίως.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα ζήτησε όπως το περιθώριο του 2% που προκύπτει για τα έτη 2017-2018 συζητηθεί προκειμένου να αξιοποιηθεί για την επαναφορά αποκοπών, τη βελτίωση της αποζημίωσης  υπερωριών και επιδομάτων και τη λύση ειδικών προβλημάτων εργαζομένων.

 

Ο Υπουργός Οικονομικών με επιστολή του ημερομηνίας 31/8/2017 αρνήθηκε να συζητήσει το πιο πάνω ποσοστό διακόπτοντας με αυτό τον τρόπο το διάλογο κατά παράβαση της Συμφωνίας Πλαίσιο.

 

Μετά την αντίδραση του Συνδικαλιστικού Κινήματος καθόρισε νέα συνάντηση στις 6/10/17 κατά την οποία δυστυχώς επανέλαβε τα όσα έγραψε στην επιστολή του και παρέπεμψε τη συνέχιση του διαλόγου το Μάρτιο του 2018.

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω οι εκπρόσωποι όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων μετά από συζήτηση θεωρούν ότι:

  1. Η Κυβέρνηση διέκοψε το διάλογο παραβιάζοντας στην ουσία την υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαισίου.
  2. Οι προεδρικές εκλογές δεν μπορεί να αποτελούν άλλοθι για την Κυβέρνηση για μη υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαισίου που συνομολογήθηκε από το 2015. Η συμφωνία  λήγει το 2018 οπότε δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια  για υλοποίηση της σε μεταγενέστερο στάδιο.
  3. Οι εργαζόμενοι στους κλάδους που καλύπτει η Συμφωνία Πλαίσιο υπέστησαν για 6 σχεδόν χρόνια θυσίες σε αποκοπές μισθών και ωφελημάτων που αποδίδουν στο Κράτος 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αυτό θεωρούν ότι μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας που η ίδια η Κυβέρνηση μαζί με την Τρόικα έθεσαν μπορεί να αρχίσει η επιστροφή μικρού μέρους από τις αποκοπές.
  4. Οι Συντεχνίες χειρίστηκαν με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ειλικρίνεια το όλο θέμα και θεωρούν ότι έχει προκύψει αδιέξοδο από τη στάση της επίσημης πλευράς.

 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω οι εκπρόσωποι όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων αποφάσισαν τη διεκδίκηση των αυτονόητων απαιτήσεων και ως εκ τούτου θα κατέλθουν σε 3ώρη προειδοποιητική στάση εργασίας την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 από τις 09:00 ως 12:00 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας θα προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.  

 

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις καλούν τη Κυβέρνηση να επανεξετάσει τη θέση της προκειμένου να αποφευχθεί εργασιακή αναταραχή διαφυλάσσοντας την εργατική ειρήνη στον τόπο που βοηθά στην ανάπτυξη της οικονομίας.

 

 

 

Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις:

ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, ΠΟΑΣ και ΔΕΟΚ

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ