ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOIS BUILDERS LTD

Τα Συμβούλια των Συντεχνιών Οικοδόμων, ανακοινώνουν με ικανοποίηση ότι έχει λήξει η απεργία που είχαν προκηρύξει οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Lois Builders Ltd.

Η μεσολαβητική πρόταση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έγινε αποδεκτή και από τα δύο μέρη και ήδη οι εργασίες σε όλα τα εργοτάξια της εταιρείας έχουν επαναρχίσει.

 Καθοριστικό ρόλο στη διευθέτηση των διαφορών που προέκυψαν διαδραμάτισε η πολύ θετική στάση που τήρησε η εταιρεία, καθώς και η πολύ καλή εικόνα που έχουν οι εργαζόμενοι για την διαχρονική στάση της εταιρείας αναφορικά με τα εργασιακά.

Οι συνδικαλιστικές  οργανώσεις που εκπροσώπησαν τους εργαζόμενους σε αυτή τη διαφορά,  εκφράζουν ακόμα μια φορά την εκτίμηση τους για την συμβολή της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου καθώς και την πολύ επαγγελματική στάση που επέδειξε η εταιρεία για να επιλυθεί η διαφορά.

Τα Συμβούλια των Συντεχνιών Οικοδόμων

10/03/2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ