ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Συνήλθαν σήμερα έκτακτα τα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ) των Συντεχνιών ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ και ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και συζήτησαν τις επιπτώσεις στους εργαζόμενους από την προωθούμενη κατάργηση του νόμου «περί ίδρυσης και λειτουργίας των ξενοδοχείων».

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

 

ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΑΣΑΝ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ ΚΑΙ ΟΥΞΕΚΑ ΣΕΚ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑ

 

Συνήλθαν σήμερα έκτακτα τα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ) των Συντεχνιών ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ και ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και συζήτησαν τις επιπτώσεις στους εργαζόμενους από την προωθούμενη κατάργηση του νόμου «περί ίδρυσης και λειτουργίας των ξενοδοχείων».

 

Με την επερχόμενη αλλαγή δίδεται το δικαίωμα στους ξενοδόχους να μισθώνουν τα εστιατόρια και άλλους χώρους των ξενοδοχείων σε τρίτους χωρίς καμιά προστασία των εργαζομένων.

 

Καταργούνται όλες οι πρόνοιες που έχουν σχέση με το προσωπικό και την κατάταξη των ξενοδοχείων και ανοίγει ο δρόμος της κατοχύρωσης δια νόμου της υπεργολαβίας στα ξενοδοχεία.

 

Τούτο σημαίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μείνουν εκτός εργασίας.

 

Ταυτόχρονα με τον νέο νόμο επέρχεται πλήρης απορρύθμιση της εργασίας αλλά και πολλοί κίνδυνοι υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ξενοδοχεία και πλήγμα στον Τουρισμό μας.

 

Το γεγονός ότι όλα τα πιο πάνω προωθήθηκαν στην Βουλή χωρίς καμιά διαβούλευση με το Συνδικαλιστικό Κίνημα μας παραπέμπει σε σκοπιμότητες και εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων.

 

Τα Δ.Σ ενημερώθηκαν επίσης για τις πιέσεις που ασκούνται προς το Υπουργείο Εργασίας και το Συνδικαλιστικό Κίνημα για παραχώρηση άδειας απασχόλησης σε εργαζόμενους από τρίτες χώρες όπως και για την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή του ανεργιακού επιδόματος κατά την χειμερινή αναστολή των υπηρεσιών των ξενοδοχείων.

 

Τα Δ.Σ των Συντεχνιών μας αποφάσισαν τα πιο κάτω μέτρα αντίδρασης:

  1. Πραγματοποίηση Παγκύπριας εκδήλωσης διαμαρτυρίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων στις 20 Νοεμβρίου έξω από το Υπουργείο Εργασίας και την Βουλή και επίδοση σχετικών ψηφισμάτων.
  2. Συνάντηση με τις ηγεσίες των κομμάτων για επεξήγηση των ανησυχιών των Συντεχνιών μας και τις τραγικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους από την προώθηση της νέας νομοθεσίας με στόχο την συμπαράσταση τους και την προστασία των εργαζομένων με αλλαγή της προωθούμενης νομοθεσίας.
  3. Να ξεκινήσει εκστρατεία υπογραφών συμπαράστασης στον αγώνα των ξενοδοχοϋπαλλήλων και προώθησης στην Βουλή προστατευτικής νομοθεσίας για τους εργαζόμενους και νομικής ρύθμισης των δικαιωμάτων τους.
  4. Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου προς τους εργαζόμενους και την κοινή γνώμη.

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια θα συνέλθουν σύντομα για επανεξέταση της όλης κατάστασης και λήψης άλλων μέτρων εφόσον κριθεί αναγκαίο.

 

 

ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ

 

 

ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ                                                               ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ

 

 

 

Λευκωσία 05/11/2018

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ