ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΜΠΗ ΚΥΡΙΤΣΗ Γ. Γ. ΠΕΟ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΙΝΕΚ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Θα ήθελα καταρχήν,  εκ μέρους της ΠΕΟ και του ΙΝΕΚ,  να σας καλωσορίσω και εγώ με την σειρά μου και να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Ιδιαίτερο καλωσόρισμα και ευχαριστίες απευθύνω στους 7 οργανισμούς από 5 χώρες(Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Δανία και Ιταλία) για τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους στην επιτυχή υλοποίηση του τριετούς προγράμματος ΜigrAID το οποίο ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες και του οποίου το σημερινό συνέδριο αποτελεί ουσιαστικά τη τελευταία δράση.

 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΜΠΗ ΚΥΡΙΤΣΗ Γ. Γ. ΠΕΟ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΙΝΕΚ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:  «ΈΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΣΤΙΑ,  12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σύνεδροι,

Θα ήθελα καταρχήν,  εκ μέρους της ΠΕΟ και του ΙΝΕΚ,  να σας καλωσορίσω και εγώ με την σειρά μου και να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Ιδιαίτερο καλωσόρισμα και ευχαριστίες απευθύνω στους 7 οργανισμούς από 5 χώρες(Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Δανία και Ιταλία) για τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους στην επιτυχή υλοποίηση του τριετούς προγράμματος ΜigrAID το οποίο ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες και του οποίου το σημερινό συνέδριο αποτελεί ουσιαστικά τη τελευταία δράση. 

Θεωρούμε την  εκπόνηση τέτοιων προγραμμάτων και τη χρηματοδότηση τους από τα ευρωπαϊκά ταμεία  πολύ  βοηθητική, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη δράσεων με την  εμπλοκή φορέων από διάφορες χώρες και την ανταλλαγή χρήσιμων εμπειριών παρ’ όλο ότι γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι  από μόνα τους τα προγράμματα  δεν μπορούν να απαντήσουν στις πολλαπλές προκλήσεις της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Το θέμα του  σημερινού  Συνέδριου όπως έχει διατυπωθεί δηλαδή «Η ένταξη μεταναστών στην εργασία και την Κοινωνία: προκλήσεις, διαδικασίες και εργαλεία που συμβάλουν στην αποτελεσματική ένταξη»,  δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι    θέμα σημαντικό και επίκαιρο, αφού  απασχολεί ή θα έπρεπε να απασχολεί όλες τις κοινωνίες, σε όλους τους τομείς και επίπεδα.  

Η μετανάστευση ως τέτοια,  είναι ένα φαινόμενο αιώνων  με χαρακτηριστικά που ποικίλουν,  ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Οι γενεσιουργές αιτίες όμως που δημιουργούν τη μετανάστευση  και οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείπουν  οικογένεια και πατρίδα,  ψάχνοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, παραμένουν οι ίδιες. Πόλεμοι, φτώχεια, πείνα, εκμετάλλευση, ανισότητες κ.α.  Δυστυχώς ζούμε σε μια  εποχή που αντί να μειώνονται οι αιτίες και η ανάγκη για  μετανάστευση η λεγόμενη «νέα τάξη πραγμάτων» και η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση που έχουν επιβάλει οι  κυρίαρχοι κύκλοι, δημιουργούν όλο και περισσότερους μετανάστες και εκκολάπτουν  σύγχρονες μορφές δουλείας και εκμετάλλευσης .

Όσο το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται,  οι χώρες υποδοχής οφείλουν να λάβουν μέτρα διαχείρισης της μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη  τις διάφορες κατηγορίες μεταναστών και τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα στην  αξιοπρέπεια και  στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Η κοινωνική ένταξη μεταναστών  και η καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και του πολιτισμικού τους πλούτου στις τοπικές κοινωνίες, θα έπρεπε να είναι πρωταρχικός στόχος των κρατών. Ένας στόχος που να πετυχαίνεται με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων και την δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών στήριξης και προστασίας.

Η Κύπρος αποτελεί χώρα υποδοχής αλλά και χώρα προέλευσης μεταναστών. Γι’αυτό και ως Κύπριοι οφείλουμε να κατανοούμε καλύτερα την αξία αυτών των μέτρων και αυτών των μηχανισμών.  Σήμερα οι μη κύπριοι που βρίσκονται στην ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας φτάνουν περίπου το 20% του πληθυσμού. Σύμφωνα με το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων το 11.7%  των ενεργά ασφαλισμένων είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και το 20.5% κοινοτικοί,  δηλαδή πέραν του 32% των εργαζομένων είναι μη κύπριοι. Στην ΠΕΟ, το 15% των μελών μας είναι μετανάστες(κοινοτικοί και από τρίτες χώρες).  Παρ’ όλα αυτά δυστυχώς εδώ και καιρό, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική.  Ένα παράδειγμα είναι το  Εθνικό Σχέδιο Ένταξης Μεταναστών που ενώ έληξε το 2012,  μόλις πριν λίγους μήνες ξεκίνησε η εκπόνηση νέου.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Οι μετανάστες αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων.  Όχι μόνο τυγχάνουν εκμετάλλευσης ως φτηνή εργατική δύναμη αλλά  μετατρέπονται από τους εργοδότες και  σε μοχλό προώθησης της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και υπόσκαψης της σταθερής και ρυθμισμένης απασχόλησης.  Τα πράγματα ασφαλώς είναι πολύ χειρότερα στους τόπους εργασίας που δεν έχουν συνδικαλιστική κάλυψη.

Έχοντας υπόψιν ότι η  εργασία είναι βασική προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη του κάθε ατόμου, ειδικά για τους  μετανάστες είναι η κύρια προϋπόθεση, αφού το μόνο εισόδημα που μπορούν να έχουν ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή διαβίωση  είναι αυτό της εργασίας τους. Η πάση θυσία αναζήτηση εργασίας  κάτω από αντίξοες για αυτούς συνθήκες τους καθιστά ευάλωτους. Αυτό βέβαια δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να αξιοποιεί την ευάλωτη κατάσταση που βρίσκονται και  να τους εκμεταλλεύεται. Η ΠΕΟ ως  ταξικό συνδικάτο αγωνίζεται για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από που προέρχονται, για  να έχουν αξιοπρεπή εργασία με ρυθμισμένους όρους απασχόλησης και να  περιορίζονται τα περιθώρια της εκμετάλλευσης και της καταπάτησης των δικαιωμάτων τους.

Στις μέρες μας, όπου η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων ολοένα και διευρύνεται   το θέμα της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων  και της υποχρέωσης των εργοδοτών με νομοθετικά μέτρα να εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις για όλους αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας για το συνδικαλιστικό κίνημα.    Στους δε τομείς όπου δεν υπάρχουν συμφωνημένοι όροι απασχόλησης μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, απαιτούμε να προωθηθούν δεσμευτικά, ελάχιστα επίπεδα όρων απασχόλησης, σε ότι αφορά κατώτατο μισθό, τρόπο αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, υποχρεωτικές αργίες, 13ο μισθό, καθώς και αποτελεσματική επιθεώρηση για πάταξη της αδήλωτης εργασίας.

Η εφαρμογή των ίδιων όρων απασχόλησης για Κύπριους και μετανάστες, είναι η μόνη αποτελεσματική ασπίδα που μπορεί να προστατεύει και τους μετανάστες από την υπερεκμετάλλευση, αλλά και τους Κύπριους από το εργασιακό dumping  και την υπόσκαψη των δικών τους όρων απασχόλησης και συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα μεταναστών είναι οι οικιακές εργαζόμενες για τις οποίες ζητούμε  η διαδικασία και τα ζητήματα που αφορούν την απασχόληση  τους να μεταφερθούν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας ώστε να αποτελούν μέρος των εργασιακών σχέσεων – κάτι που  είχε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο από  το 2010 αλλά δεν εφαρμόστηκε – επίσης ζητούμε την  κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Αρ. 189 για Αξιοπρεπή Εργασία των οικιακών εργαζόμενων.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Ταυτόχρονα με τις διεκδικήσεις  για αξιοπρεπή ένταξη στην εργασία,  η ΠΕΟ απαιτεί και  τον σχεδιασμό και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής που να καλύπτει όλο το φάσμα των θεμάτων που άπτονται της εισόδου, της παραμονής και της πρόσβασης σε εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.  Με προσήλωση στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Για πλήρη αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων στα πλαίσια της αρχής της κοινοτικής αλληλεγγύης, βελτίωση της πρόσβασης στις κρατικές υπηρεσίες και για  τομές στο θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων.  Για  ενημέρωση των μεταναστών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, αλλά και  προγραμμάτα αντιρατσιστικής εκπαίδευσης και γενικά αποφασιστική αντιμετώπιση της ρατσιστικής συμπεριφοράς στη δημόσια σφαίρα.

Φίλες και φίλοι

Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου επανατονίζω  μια ακόμη  φορά ότι ο μόνος πραγματικά αποτελεσματικός  τρόπος προστασίας των εργαζομένων, κυπρίων και μεταναστών,   είναι η ενότητα,  η ταξική συναδέλφωση και ο οργανωμένος αγώνας με βάση την αρχή της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενάντια  στην εκμετάλλευση και την αδικία.

Θεωρώ ότι το ΙΝΕΚ μέσα από τα προγράμματα του, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σ’αυτό τον αγώνα και με αυτή την ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ τόσο τα στελέχη του ΙΝΕΚ όσο και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα,  για την υλοποίηση  αυτού του  έργου αλλά επίσης με την ευκαιρία να εκφράσω την ικανοποίηση μας για την ανάληψη από το Ινστιτούτο μας του  μεγάλου  έργου εκμάθησης της  ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και το οποίο θα είναι μια σημαντική έμπρακτη συμβολή στην ένταξη και ενσωμάτωση μεταναστών στην εργασία και την κοινωνία. Τέλος σας διαβεβαιώνουμε ότι θα μελετήσουμε με κάθε προσοχή το έργο που έχει παραχθεί στα πλαίσια του προγράμματος MigrAID, με σκοπό την όσο καλύτερη αξιοποίηση του στους αγώνες μας και στην καθημερινή μας δράση. Το ίδιο βέβαια καλώ να πράξουν και  οι αρμόδιοι κρατικοί  και άλλοι φορείς αλλά και οι κοινωνικοί μας εταίροι.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ