ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Η 17η   Οκτωβρίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ,   το 1993,  ως η Παγκόσμια Μέρα για την εξάλειψη της φτώχειας θέτοντας ως αρχικό στόχο  σε μια εικοσαετία,  τη μείωση της στο 50%.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

 

Η 17η   Οκτωβρίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ,   το 1993,  ως η Παγκόσμια Μέρα για την εξάλειψη της φτώχειας θέτοντας ως αρχικό στόχο  σε μια εικοσαετία,  τη μείωση της στο 50%.

 

Αντί αυτού,  παρατηρούμε  τη φτώχεια να  αυξάνεται και να εντείνεται τόσο γεωγραφικά όσο και πληθυσμιακά δημιουργώντας μια κατάσταση που μπορεί να εξαθλιώσει τον άνθρωπο, να του αφαιρέσει κάθε δυνατότητα ανέλιξης, να του στερεί την ικανοποίηση των πιο βασικών αναγκών, να τον ταπεινώσει,  να του αφαιρέσει κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

 

Για εμάς η φτώχεια δεν απορρέει από τη φύση. Η φύση έχει πλούτο για όλους τους ανθρώπους. Είναι κοινωνική κατασκευή του καπιταλιστικού συστήματος που βασίζεται στην άνιση  κατανομή των πόρων και από αυτή την άνιση κατανομή να εκκολάπτονται  φαινόμενα όπως μία και μόνο επιχείρηση να έχει κέρδη μεγαλύτερα από το εθνικό προϊόν χωρών και χωρών της Αφρικής ή της Ασίας. Είναι για αυτό που συνεχίζει η φτώχεια να αποτελεί ένα από τους κυριότερους λόγους που εξαναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους   στην μετανάστευση.  

Σύμφωνα με στοιχεία του ιδίου του ΟΗΕ, ο παγκόσμιος πλούτος έχει επταπλασιαστεί και το κατά κεφαλή εισόδημα έχει τριπλασιαστεί. Αυτό όμως δεν επέφερε ούτε μείωση της φτώχειας, ούτε συνέβαλε να μειωθούν  οι ανισότητες,  η εκμετάλλευση και εξαθλίωση ανά το παγκόσμιο. Αντίθετα η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εκτιμά ότι 3 δις.  άνθρωποι αμείβονται με  λιγότερα από 2 δολάρια την ημέρα τη στιγμή που 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει περισσότερο πλούτο από ότι το υπόλοιπο 99%.

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τα στοιχεία της  Eurostat,  το 2015,  118.7 εκατομμύρια άνθρωποι (23.7%) ζουν στο κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  Παρά τον στόχο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, για μείωση των ατόμων που ζουν στη φτώχεια κατά 20 εκατομμύρια μέχρι το 2020, οι φτωχοί έχουν αυξηθεί κατά 6 εκ. περίπου ως αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών από τους κυρίαρχους κύκλους που επικρατούν στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε και της ανυπαρξίας ενός  ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

 

Στην Κύπρο με βάση τους δείκτες της Στατιστικής Υπηρεσίας 2016 το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται στο κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ήταν 27.7%  και το ποσοστό των ατόμων που βιώνει σοβαρή  στέρηση βασικών αγαθών ήταν 13,6. Η λιγοστή μείωση που παρατηρήθηκε από το 2015 δεν οφείλεται στην μείωση της πραγματικής φτώχειας αλλά στην μείωση του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος πάνω στο οποίο υπολογίζεται το όριο της φτώχειας. Δηλαδή το 2014 ήταν 18, 418 ευρώ ετησίως και το 2016 μειώθηκε στα 16,943 ευρώ. 

 

Οι ομάδες που βιώνουν περισσότερο τη φτώχεια είναι οι άνεργοι ιδιαίτερα οι μακροχρόνια άνεργοι, τα παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι μονογονεικές οικογένειες, τα άτομα με αναπηρίες,  οι μετανάστες  και οι εργαζόμενοι με πολύ χαμηλό μισθό. (εργαζόμενοι φτωχοί).

 

Ως ΠΕΟ εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ότι ενώ υπάρχει αυξημένη ανάγκη για κοινωνική προστασία, οι πολιτικές και  οι κρατικές δαπάνες για ανάπτυξη,  για κοινωνικές παροχές και άλλες υπηρεσίες δεν είναι επαρκής για να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την φτώχεια και την ανισότητα που έχει αυξηθεί  με την οικονομική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας.

 

Η προσήλωση της κυβέρνησης σε αντιαναπτυξιακές πολιτικές και η εμμονή για συνέχιση της λιτότητας ακόμα και μετά από την έξοδο από το μηχανισμό στήριξης, δεν δείχνει ότι προσανατολίζεται σε αναπτυξιακή πολιτική που θα φέρει νέες, αξιοπρεπείς δουλειές για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι  οι οποίοι έχουν δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα.

 

Η ΠΕΟ επιμένει ότι για την εξάλειψη της φτώχειας απαιτείται ριζική ανακατανομή του πλούτου μέσα από ένα δίκαιο κοινωνικό κράτος πρόνοιας που να στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες, δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας προς όφελος των όλων των ανθρώπων και όχι μόνο των λίγων. Ενόψει του 27ου Συνεδρίου της,  η ΠΕΟ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις προς το πιο πάνω σκοπό.

 

Μεταξύ άλλων διεκδικεί:

  • Δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και όχι προσωρινές θέσεις εργασίας των 500 ευρώ που στο τέλος της ημέρας εξυπηρετούν πρώτα και κύρια τους εργοδότες.
  • Προστασία των συλλογικών συμβάσεων που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων  και πλήρη εφαρμογή των νομοθεσιών.
  • Νομοθεσία  για μίνιμουμ δεσμευτικούς όρους απασχόλησης για  τους εργαζόμενους  που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις που να περιλαμβάνει ζητήματα όπως μίνιμουμ μισθός πρόσληψης, 13ο μισθός, ρυθμίσεις για αποζημίωση για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, καθορισμό υποχρεωτικών αργιών.
  • Εκπόνηση ειδικού σχεδίου κοινωνικής στήριξης μακροχρόνια ανέργων και νέων ανέργων οι οποίοι δεν εμπίπτουν στα κριτήρια λήψης Ε.Ε.Ε.
  • Επανεξέταση της μέχρι τώρα πορείας του ΕΕΕ στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάγκης επάρκειας και αποτελεσματικότητας της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.
  • Διεύρυνση των κοινωνικών παροχών όπως επιδότηση με βάση τα εισοδήματα της οικογένειας σ’ ότι αφορά τροφεία σε παιδοκομικούς – βρεφοκομικούς σταθμούς, δίδακτρα στα κρατικά ινστιτούτα επιμόρφωσης, δημόσιες συγκοινωνίες όπως και το κόστος παροχής βασικών αγαθών όπως ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση.

 

 

« Δεν είναι το μέλλον μας η φτώχεια! Γιατί δεν υπάρχει μέλλον με φτώχεια. Ο αγώνας  κατά της φτώχειας είναι ο μεγάλος μας  αγώνας της δικαιοσύνης και της ελευθερίας»

 

16 Οκτωβρίου 2017

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ