ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ καταγγέλλει νέα προσπάθεια που καταβάλλεται από την πλειοψηφία του Συμβουλίου Λιμενεργασίας Λεμεσού να υποκαταστήσει το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΥΕΠΚΑ και να εξουδετερώσει τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, αγνοώντας πλήρως τις θέσεις των εκπροσώπων των Συντεχνιών. Στόχος τους να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σταλεί σχετική επιστολή της Συντεχνίας προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Λιμενεργασίας Λεμεσού με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Για χρόνια το Λιμενικό Συμβούλιο επικύρωνε τις συμφωνίες μεταξύ Συντεχνιών και Εργοδοτών αφού προηγείτο πρώτα διάλογος και εάν δεν ήταν εφικτό να γίνει συμφωνία ακολουθείτο η διαδικασία της μεσολάβησης όπως προνοεί ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων.

Η πρακτική αυτή έδιδε εκατέρωθεν έξοδο από τα αδιέξοδα και αυτό ήταν ωφέλιμο για τη λιμενική βιομηχανία αφού αποφεύγονταν τυχόν μέτρα.

Όπως σας είχαμε αναφέρει και στη συνεδρία ο λόγος που δεν καταφέραμε να βρούμε συμφωνία ήταν γιατί ο κύριος Λευτέρης Κουζαπάς εκ μέρους του ΣΝΠΚ, παρουσίασε πέραν των δυο σχεδίων υπηρεσίας για τους Σημειωτές, από το σχέδιο που ήταν επικυρωμένο από το Συμβούλιο με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2007.

Αυτό το θέμα με βάση τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων εφόσον υπήρχε διαφωνία θα έπρεπε να είχε σταλεί από τους εργοδότες στις Εργασιακές Σχέσεις του ΥΕΠΚΑ για εξεύρεση κοινά αποδεκτής ρύθμισης και μετά να τεθεί στο Συμβούλιο Λιμενεργασίας.

Ως εκ τούτου θεωρούμε λανθασμένη την απόφαση του Συμβουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου 2019. Πρέπει να γίνει πρώτα συμφωνία μεταξύ Συντεχνιών και Εργοδοτών με βάση την πιο πάνω διαδικασία και μετά αυτή να τεθεί στο Συμβούλιο Λιμενεργασίας.

Εκφράζοντας για ακόμη μια φορά την απαρέσκεια μας για τον τρόπο που παίρνονται κάποιες αποφάσεις στο Συμβούλιο Λιμενεργασίας, θα αναμένουμε διορθωτικές ενέργειες που θα αποκαθιστούν την ομαλότητα στη λειτουργία του Συμβουλίου.»

Η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ θεωρεί πως εάν δεν υπάρξουν διορθωτικές ενέργειες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διαταραχθεί η ομαλότητα και εργασιακή ειρήνη στο Λιμάνι Λεμεσού. Σε τέτοια περίπτωση ακεραία την ευθύνη θα φέρουν οι εργοδότες, τους οποίους και καλούμε να επανέλθουν στην εργασιακή πρακτική και τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ