ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΡΤ

Συνεχίζονται οι παραβιάσεις, αντί του άμεσου τερματισμού τους.

Συμπληρώνονται 5 μήνες από την έναρξη των εργασιών της εταιρείας λεωφορείων ΝΡΤ και τα προβλήματα αυξάνονται αντί να μειώνονται.

 

Την Παρασκευή 20/11/2020, η διεύθυνση της εταιρείας κλήθηκε στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ), στην παρουσία και των Συντεχνιών για να ενημερώσει για την υλοποίηση των θεμάτων που βρίσκονται ενώπιον του. Αυτά αφορούν μεταξύ άλλων τα διαλείμματα των οδηγών, τις υποδομές, τις ετήσιες άδειες, τις βάρδιες.

Υπενθυμίζεται πως το ΤΕΣ επιβεβαίωσε πριν 10 μέρες περίπου τις παραβιάσεις από τη ΝΡΤ της ΣΣΕ και πρακτικής. Επίσης το ΤΕΣ μαζί με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας επιβεβαίωσαν τις παραβιάσεις των νομοθεσιών των περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμων του 2007 έως 2017 και των περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμων του 2005 και 2007.

Η εταιρεία με την τοποθέτηση της αποκάλυψε τις προθέσεις της. Θα συνεχίσει την κωλυσιεργία της, αντί της άμεσης επίλυσης τόσο των παραβιάσεων, όσο και των πολλών άλλων προβλημάτων. Το ΤΕΣ δεν ήταν ξεκάθαρο στις τοποθετήσεις του, όσο και οι διαπιστώσεις του.

Αυτό υποχρέωσε τη ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ να δηλώσει πως διαφωνεί με οποιεσδήποτε προθέσεις που δεν οδηγούν στον άμεσο τερματισμό των παραβιάσεων και στην επίλυση των προβλημάτων. Η μη επίλυση τους εγκυμονεί κινδύνους ακόμα και ατυχημάτων με σοβαρές συνέπειες. Περαιτέρω κωλυσιεργία δεν γίνεται πλέον αποδεκτή και θα οδηγήσει στην υλοποίηση της απόφασης για λήψη απεργιακών μέτρων που μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε μέρα από αύριο αφού σήμερα λήγει η δεκαήμερη προειδοποίηση.

Καλούνται όλοι οι αρμόδιοι να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους για τη λύση των προβλημάτων και παραβιάσεων για αποφυγή αχρείαστων αντιπαραθέσεων που ταλαιπωρούν τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τους επιβάτες.

Απευθύνεται επίσης έκκληση στους εκπροσώπους των ΜΜΕ να διερευνήσουν σε βάθος τη σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Μπορούν με αυτό τον τρόπο να βοηθήσουν στην πρόληψη ανεπιθύμητων για την κοινωνία των πολιτών καταστάσεων.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ από αύριο και κάθε μέρα θα παρουσιάζει και ένα από τα πολλά προβλήματα των εργαζομένων δίνοντας πληροφορίες στη δημοσιότητα. Απαντήσεις προς τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα θα ζητούνται όχι μόνο από την εταιρεία αλλά και από τα υπουργεία Εργασίας και Μεταφορών που πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.

23/11/2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ