ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ

Την καλοκαιρινή περίοδο στην Κύπρο συχνά επικρατούν συνθήκες καύσωνα που είναι επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων .

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ

 

Την καλοκαιρινή περίοδο στην Κύπρο συχνά επικρατούν συνθήκες καύσωνα που είναι επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων .

Με βάση την νομοθεσία περί Ασφάλειας  και Υγείας  στην Εργασία , κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια , υγεία και ευημερία όλων των εργοδοτουμένων  του.

Με στόχο την προστασία των εργαζομένων από την εργασία σε συνθήκες καύσωνα που είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους  από το 2014 εκδόθηκε ο Κώδικάς Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων . Με βάση τις πρόνοιες του κώδικα κάθε εργοδότης οφείλει να πραγματοποιεί της δικές του μετρήσεις και αν αυτές δείχνουν συνθήκες καύσωνα , τότε να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργοδοτουμένων  την μη αποκλειομένου  και του τερματισμού των εργασιών .

Είναι λοιπόν ευθύνη των εργοδοτών όπως  εφαρμόζουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας, να μην ολιγωρούν  και να ενεργούν έτσι ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η υγεία των εργοδοτουμένων τους .

Μεγάλη ευθύνη για την τήρηση του Κώδικα έχει και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο να  εντατικοποίηση τους προληπτικούς ελέγχους κατά την θερινή περίοδο σε όλους τους εργασιακούς χώρους , με προτεραιότητα σε εκείνους με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από θερμική άποψη . Επίσης καλούμε τους Επιθεωρητές Εργασίας να ανταποκρίνονται άμεσα στις καταγγελίες των εργαζομένων και να επιβάλουν   αυστηρές  κυρώσεις στους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται με τις υπόδειξης που τους γίνονται .

Τέλος καλούμε όλους τους εργαζομένους όπως διεκδικούν το δικαίωμα τους να εργάζονται σε ασφαλείς και υγιείς συνθήκες και να μην διστάζουν εκεί που παρατηρούν παραβιάσεις να τις καταγγέλλουν .     

28 Ιουνίου 2017

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ