ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Μετά από εντατικές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες βδομάδες, ΠΕΟ και ΣΕΚ κατέληξαν με την Κυβέρνηση σε κατ’αρχήν συμφωνία η οποία απορρέει από τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφη στις 4/01/2017 και της συμπληρωματικής Συμφωνίας Πλαίσιο ημερομηνίας 20/10/2017 και αφορά τις αποκοπές μισθών των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

 

 ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Μετά από εντατικές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες βδομάδες, ΠΕΟ και ΣΕΚ κατέληξαν με την Κυβέρνηση σε κατ’αρχήν συμφωνία η οποία απορρέει από τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφη στις 4/01/2017 και της συμπληρωματικής Συμφωνίας Πλαίσιο ημερομηνίας 20/10/2017 και αφορά τις αποκοπές μισθών των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η κατ’ αρχήν συμφωνία περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα τερματισμού όλων των αποκοπών μισθών που επιβλήθηκαν και εξακολουθούν να ισχύουν με τις μνημονιακές Νομοθεσίες Ν.168(Ι)/2012 και Ν.31(Ι)/2013. Το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των μισθών θα αρχίσει την 1/07/2018 και θα ολοκληρωθεί την 1/01/2023.

Με  βάση την καταρχήν συμφωνία θα πρέπει επίσης να ανανεωθούν όλες οι συλλογικές συμβάσεις που αφορούν τους Ημικρατικούς Οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Σχολικές Εφορείες και το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, μέχρι τις 31/07/2018.

Επίσης την ίδια περίοδο θα πρέπει μετά από εντατικές διαβουλεύσεις να επέλθει συμφωνία για την εισαγωγή Ταμείου  Προνοίας για νεοεισερχόμενους υπαλλήλους που προσελήφθηκαν μετά την 1/10/2011 και για εργαζομένους αορίστου χρόνου.

Ως συνδικαλιστικές  Οργανώσεις εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για το γεγονός ότι επετεύχθη η εν λόγω συμφωνία στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα που επέβαλαν την κατάληξη μέχρι την 31/5/2018.

Η καταρχήν συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες μέρες.

 

Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις:

ΟΗΟ-ΣΕΚ,  ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ,

ΟΕΚΔΥ – ΣΕΚ  και ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ

 

Λευκωσία 31/05/2018

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ