ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΓ ΠΕΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΓΓ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ

Κύριο Στρατή Ματθαίου

Γενικό Γραμματέα ΠΑΣΥΔΥ

Λευκωσία

 

Εκ μέρους της ΠΕΟ και εμένα προσωπικά, εκφράζω τα θερμά μας συγχαρητήρια για την εκλογή σου στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ.

 

Έχοντας υπόψιν τις επιθέσεις που δέχονται τα δικαιώματα των εργαζομένων τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης την οποία επιχειρούν να επιβάλουν στην οικονομία και στην κοινωνία οι κυρίαρχοι κύκλοι, θεωρούμε την συνεργασία και την συστράτευση  των συνδικαλιστικών δυνάμεων,  προϋπόθεση για ένα ισχυρό μέτωπο των εργαζομένων που να είναι σε θέση να υπερασπιστεί και να προστατέψει αποτελεσματικά τα δικαιώματα τους καθώς και  τις ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις, την ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση και τον παραγωγικό και ισότιμο κοινωνικό διάλογο.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι η ΠΕΟ παραμένει δεσμευμένη στην συνεργασία και κοινή δράση, τόσο με την ΠΑΣΥΔΥ όσο και με τους υπόλοιπους φορείς του συνδικαλιστικού κινήματος.

Είμαστε βέβαιοι ότι με την εκλογή σου, η παράδοση συνεργασίας και κοινής δράσης της ΠΕΟ με την ΠΑΣΥΔΥ, όχι μόνο θα συνεχιστεί αλλά θα ενισχυθεί και θα διευρυνθεί προς όφελος τόσο των εργαζομένων που εκπροσωπούμε, όσο και της κοινωνίας ευρύτερα.

Πάμπης Κυρίτσης

Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ

17  Σεπτεμβρίου 2020

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ