ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΟ ΜΕ ΕΠΙΤΡΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΜΔΓ

Στο πλαίσιο των συναντήσεων της Επιτρόπου Ισότητας με τις οργανώσεις μέλη του ΕΜΔΓ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4/11/20 συνάντηση με το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν ο Γ.Γραμματέας της ΠΕΟ, Π.Κυρίτσης, η Αν,Γ. Γρ. της ΠΕΟ Σ. Χαραλάμπους, η Γραμματέας και τα μέλη της Κεντρικής Γραμματείας του Γραφείου Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ.

 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα διάφορα ζητήματα που απασχολούν τις εργαζόμενες γυναίκες, τους τρόπους στήριξης της γυναικείας απασχόλησης, την οικονομική και στελεχιακή ενδυνάμωση του ΕΜΔΓ και των οργανώσεων μελών του καθώς επίσης και την προώθηση μηχανισμού με εξουσίες που θα μπορεί αποτελεσματικά να εφαρμόζει πολιτικές και δράσεις που να καλύπτουν όλες τις πτυχές που αφορούν και επηρεάζουν το γυναικείο ζήτημα.

Τονίστηκε πως γίνεται μια καλή προσπάθεια μέσα από την υλοποίηση δράσεων του ΕΣΔΙ 2019-2023 όμως χρειάζονται πολύ περισσότερα για να επέλθουν τα αποτελέσματα της πλήρους ισότητας μεταξύ αντρών και γυναικών.

Όπως τόνισε ο Γ.Γρ. της ΠΕΟ ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες είναι περισσότερο από αναγκαία η στήριξη του κράτους προς στην εργαζόμενη γυναίκα μέσα από ρυθμισμένους όρους απασχόλησης , μέσα από την προστασία των συλλογικών συμβάσεων και λήψη μέτρων μείωσης του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος. Τόνισε επίσης τη μεγάλη ανάγκη για λειτουργία επαρκών δομών και υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών και άλλων εξαρτωμένων ατόμων για να μπορεί η γυναίκα όχι μόνο να είναι στην εργασία αλλά να μπορεί να διεκδικεί με αξιώσεις την εργασιακή, πολιτική και κοινωνική της ανέλιξη.

Η Επίτροπος ευχαρίστησε τη ΠΕΟ για τη συμβολή της στην προσπάθεια αυτή και τόνισε ότι με τη συνεργασία και τη στήριξης της, καθώς και όλων των φορέων και οργανώσεων που ασχολούνται με την ισότητα, μπορούμε να γίνουμε αποτελεσματικότεροι στην προώθηση των θεμάτων ισότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ