Συνάντηση ΠΕΟ με Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 συνάντηση του Γ.Γρ. της ΠΕΟ Πάμπη Κυρίτση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας κα Αναστασία Ανθούση με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων της. Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Αν. Γ.Γ. ΠΕΟ Σωτηρούλλας Χαραλάμπους και η Εκτ. Γρ, Μαρίνα Κούκου.

 Ο Γ.Γ. της ΠΕΟ τόνισε στην συνάντηση  την ανάγκη για ανάπτυξη ενός μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων που χρήζουν στήριξης από το κράτος. Υπογράμμισε τη σημασία που έχει  να προσεγγίζουμε τον άνθρωπο και να τον βοηθούμε να βγαίνει από τα δύσκολα αδιέξοδα που βρίσκεται. Σε αυτή την κοινωνική προσπάθεια μπορούν να συμβάλουν όλοι και κάλεσε την κα Ανθούση να αξιοποιήσει  την παράδοση που υπάρχει ήδη στον κοινωνικό διάλογο για την καλύτερη απόδοση του ρόλου που έχει να επιτελέσει στις σημερινές δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.  

Ο Γ.Γ. της ΠΕΟ έκανε επίσης αναφορά στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όπου προνοούνται διάφορα κονδύλια για την κοινωνική πρόνοια ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά, επενδύοντας σε κοινωνικές επιχειρήσεις που πρωταρχικός τους στόχος να είναι η εξυπηρέτηση και η στήριξη των ανθρώπων, των εργαζόμενων οικογενειών με επαρκείς και προσβάσιμες δομές και υπηρεσίες.

Τέλος ο Γ.Γ. της  ΠΕΟ, υπογραμμίζοντας την εμπειρία και την εξειδίκευση που έχει η ΠΕΟ για θέματα κοινωνικής πολιτικής,  παρέδωσε μελέτη που έχει πραγματοποιήσει η οργάνωση με θέμα «Χαρτογράφηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Εργασίας και Μέριμνας στην Κύπρο, Διαθεσιμότητα, Προκλήσεις και Προοπτικές» και κάλεσε την Υφυπουργό να  αξιοποιήσει  τα ευρήματα και τις προτάσεις  που περιλαμβάνει η μελέτη.

Η κ. Ανθούση ενημέρωσε για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το νεοσύστατο Υφυπουργείο Πρόνοιας, τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε διάφορα επίπεδα και στάδια, για να μπορέσουν να καλύψουν τις πολλαπλές ανάγκες των ανθρώπων που χρειάζονται την στήριξη του κράτους. Υπογράμμισε την σημασία να στηριχθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση έτσι που να παίζει βασικό ρόλο στην  ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ