Σεβασμός στους δασοπυροσβέστες!

Οι δασοπυροσβέστες είναι οι πρώτοι στη μάχη της πυρόσβεσης των πυρκαγιών στην ύπαιθρο. Είναι αυτοί που διακινδυνεύουν...