ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Γ.Γ. της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία κατατέθηκε σήμερα κατά τη συζήτηση του θέματος «Τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της υποστελέχωσης στα ιδρύματα που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για άμεση επίλυση τους»

Θέμα: Τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της υποστελέχωσης στα ιδρύματα που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για άμεση επίλυσή τους.

Το τί συμβαίνει τα τελευταία 5-6 χρόνια στο Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας μας δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες και πολλά ερωτηματικά για το πια είναι η πολιτική που το κράτος ακολουθεί για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας των ευάλωτων ομάδων στη χώρα μας.

Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα όσον αφορά τα συνδικαλιστικά θέματα κύρια από έλλειψη προσωπικού με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην παίρνουν τις άδειες τους, τα off τους κτλ η έγνοια μας και οι ανησυχίες μας εστιάζονται περισσότερο στη κοινωνική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση.

Από το 2013 έχουν κλείσει ή έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους τα ακόλουθα :
Λάρνακα
– Γηροκομείο Κοκκίνων
– Παιδοκομικός σταθμός Κοκκίνων
– Παιδοκομικός σταθμός Ορμήδειας
– Εφηβικός Ξενώνας
Λεμεσό
– Στο βρεφονηπιοκομικό σταθμό έχουν κλείσει το βρεφοκομείο και λειτουργεί μόνο ο Παιδοκομικός σταθμός.
Λευκωσία
– Έχουν κλείσει όλα τα γηροκομεία
– Έχουν δοθεί όλοι οι παιδοκομικοί σταθμοί υπό την ευθύνη της εκκλησίας

Να σημειωθεί ότι στα υφιστάμενα γηροκομεία (Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου) δεν γίνονται εδώ και καιρό νέες εισδοχές (σήμερα έχουν από 9-15 άτομα) με αποτέλεσμα σε λίγο καιρό με την φυγή των υφιστάμενων ηλικιωμένων τα γηροκομεία αυτά να κλείσουν.

Τέλος από το 2013 έχουν εισαγάγει τον θεσμό των ιδιωτικών φροντιστών για το πρόγραμμα της κατ’ οίκον φροντίδας με αποτέλεσμα ο θεσμός των κρατικών φροντιστριών να φθίνει (Λάρνακα 3, Πάφο 8, Αμμόχωστο 1, Λευκωσία-Ευρύχου 4-5. Στη Λεμεσό δεν υπάρχουν.

Τη Πέμπτη 29/8/2019 οι Συντεχνίες ΠΕΟ και ΣΕΚ είχαμε κληθεί στα κεντρικά γραφεία του τμήματος για να μας ενημερώσουν ότι έχει αποφασιστεί τα δύο προγράμματα που λειτουργούν στη Λάρνακα, ασυνόδευτων αγοριών και κοριτσιών , να αναθέσουν τη διαχείριση τους στο HOPE OF CHILDREN.

Θα αναλάβουν τη διαχείριση σταδιακά με οριστική ημερομηνία παράδοσης τις 15 Νοεμβρίου. Το υφιστάμενο προσωπικό θα τοποθετηθεί στα άλλα δύο ιδρύματα, την παιδική στέγη και το γηροκομείο ΄Αγιος Γεώργιος.

Οι λόγοι που έχουν επικαλεστεί είναι η δυσκολία που έχουν στη πρόσληψη προσωπικού για τη σωστή στελέχωση των υφιστάμενων ιδρυμάτων εν αντιθέσει με τον οργανισμό που δεν αντιμετωπίζει τέτοιες δυσκολίες. Με το υπάρχον προσωπικό θα μπορέσουν να στελεχώσουν καλύτερα τα δύο ιδρύματα που θα παραμείνουν. Να σημειωθεί ότι από τις αρχές Αυγούστου έχουν σταλεί από τον οργανισμό 2 άτομα σε κάθε ίδρυμα για καταγραφή των στοιχείων των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στα δύο ιδρύματα.

Με τις πολιτικές αυτές μπορεί σήμερα να μην έχουμε προσωπικό που πλεονάζει γιατί όταν κλείνει ένα τμήμα και λόγο της έλλειψης που παρατηρείται σε προσωπικό, μπορεί το προσωπικό από τα τμήματα που κλείνουν να απορροφάτε κάπου αλλού.

Όμως με τη πολιτική η οποία στοχευμένα ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, το κράτος αποποιείται την ευθύνη και το ρόλο του στη λειτουργία δομών κοινωνικής προστασίας και αφήνει τα πάντα στις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ιδιωτικοποιώντας ουσιαστικά και την κοινωνική πολιτική.

Αυτή η πολιτική έχει ακόμα μια αρνητική επίπτωση αφού το πλαίσιο απασχόλησης των ατόμων που στελεχώνουν τις ιδιωτικές δομές είναι υποδιαίστερο από τους όρους απασχόλησης των δημόσιων δομών και απορυθμισμένο.

Η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ δεν θεωρεί ότι η απάντηση στα προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας των κρατικών ιδρυμάτων και δομών βρίσκεται στο κλείσιμο και την ανάθεση τους στον ιδιωτικό τομέα. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι η ενίσχυση, η σωστή στελέχωση και ο σωστός προγραμματισμός έτσι που οι δομές κοινωνικής προστασίας να μπορούν να εκπληρώνουν το ρόλο τους.

Με εκτίμηση

Μιχάλης Αρχοντίδης
Γ. Γραμματέας

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ