ΥΠΑΝΑΧΩΡΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η ΠΕΟ εκφράζει την έκπληξη και  τη δυσαρέσκεια της για τις τροποποιήσεις που προωθεί η κυβέρνηση ύστερα από τις αντιδράσεις που εκδήλωσαν οι εργοδοτικές οργανώσεις, σε πρόνοιες του νομοσχεδίου που η ίδια ετοίμασε και κατάθεσε στην Βουλή για τα Ταμεία Προνοίας.

Με τις τροποποιήσεις που προωθούνται, από την μια διαγράφεται ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του νομοσχεδίου, αυτό της υποχρέωσης του εργοδότη εκεί και όπου λειτουργεί Ταμείο Προνοίας σ’ αυτό να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι και από την άλλη επιχειρείται να εισαχθεί με ένα αυθαίρετο και μονομερή τρόπο η φιλοσοφία της εξίσωσης των Ταμείων Προνοίας, τα οποία είναι αποτέλεσμα συλλογικών συμβάσεων, με τα προϊόντα των ασφαλιστικών εταιρειών. 

Το νομοσχέδιο πριν από την κατάθεση του στην Βουλή συζητήθηκε στο Συμβούλιο του Ταμείου Συνταξιοδοτικών παροχών, όπου συντεχνίες και εργοδότες εκφράσαν τις θέσεις τους.   Άρα οι θέσεις των εργοδοτικών συνδέσμων ήταν γνωστές.   Η στάση της κυβέρνησης που υπαναχωρεί και προωθεί τροποποιήσεις επειδή  οι εργοδοτικές οργανώσεις αντιδρούν και διαμαρτύρονται, δείχνει ένα  μονόπλευρο προσανατολισμό  ο οποίος εξ’ αντικειμένου διαβρώνει και την λειτουργία του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου.

Αν η κυβέρνηση θέλει να είναι συνεπής με αυτά που διακηρύσσει, ότι δηλαδή ο θεσμός των Ταμείων Προνοίας είναι ωφέλιμος και χρειάζεται να διευρυνθεί για να καταστεί δεύτερος συνταξιοδοτικός πυλώνας,  τότε λογικά  το πρώτο βήμα είναι εκεί και όπου λειτουργεί Ταμείο Προνοίας, η υποχρέωση του εργοδότη για εισφορά σ’ αυτό το ταμείο  να ισχύει για όλους τους εργοδοτούμενους του και όχι για μερικούς.

Οι εργαζόμενοι παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από αυτό το πολύ σοβαρό θέμα αρχής για τις εργασιακές σχέσεις και αναμένουν και απαιτούν από τη Βουλή να λειτουργήσει ως Βουλή των πολλών και μη προνομιούχων και όχι ως Βουλή των εργοδοτών.  Παρακολουθούν και κρίνουν ποιοι πραγματικά στηρίζουν την ανάγκη για ελάχιστα δικαιώματα για όλους, για τερματισμό των εργαζομένων δυο και τριών ταχυτήτων και ποιοι υπαναχωρούν και υποχωρούν μπροστά στις εργοδοτικές απαιτήσεις.

 

22 Ιανουαρίου 2020

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ