ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ανακοίνωση Συντεχνιών ΠΕΟ-ΣΕΚ:

“Συνήλθαν σήμερα 9 Μαρτίου 2020 σε κοινή συνεδρία τα Διοικητικά Συμβούλια των Συντεχνιών ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ και ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ.

Κατά τη συνεδρία συζητήθηκε η εισήγηση των Εκτελεστικών Συμβουλίων των δύο Συντεχνιών για την λήψη μέτρων στη ξενοδοχειακή βιομηχανία ένεκα της παραβίασης της Συμφωνίας ανανέωσης της συλλογικής Σύμβασης που επετεύχθη στις 18 Δεκεμβρίου 2019.
Τα Διοικητικά Συμβούλια ομόφωνα αποφάσισαν και θέτουν την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία υπό κατάσταση απεργίας.”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ