ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΟ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

 3 Φεβρουαρίου 2022

 Εξοχότατο Πρόεδρο
Της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κύριο Νίκο Αναστασιάδη

 

 Εξοχότατε,

Σε συνέχεια των ζητημάτων που σας έχουμε κοινοποιήσει με την αποστολή της απόφασης του 28ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΠΕΟ, για σκοπούς της σημερινής συνάντησης, σας υποβάλλουμε τις θέσεις και προτάσεις της ΠΕΟ πάνω στα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους εργαζόμενους και την κοινωνία ευρύτερα.

1. Μια από τις σημαντικότερες αρνητικές εξελίξεις που συνέβησαν στο τόπο μας ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, του φόβου και της ανασφάλειας που επικράτησε ανάμεσα στους εργαζόμενους, είναι οι ανατροπές στο σύστημα εργασιακών σχέσεων.

Αυτές οι ανατροπές εκφράστηκαν με τη μη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, την προώθηση μέσω των προσωπικών συμβολαίων της φτηνής χωρίς βασικά δικαιώματα εργασίας, της μεγάλης εξάπλωσης της αγοράς υπηρεσιών, της χρησιμοποίησης των ξένων εργαζομένων ως μηχανισμού συμπίεσης των μισθών προς τα κάτω.

Αυτές οι διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται και σε διάφορες εκτιμήσεις και εκθέσεις οργάνων της ΕΕ. Σημειώνουμε ιδιαίτερα την διαπίστωση στη έκθεση της ΕΕ για τους επαρκείς και αξιοπρεπείς μισθούς (Η έκθεση πρόδρομος της οδηγίας για τον κατώτατο μισθό) όπου η Κύπρος αναφέρεται ως μια από τις χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη μείωση στην κάλυψη των μισθών και των όρων απασχόλησης με συλλογικές συμβάσεις.

Για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να διευρυνθεί όπως είναι ο στόχος της πρότασης- οδηγίας της ΕΕ το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και παράλληλα να καλυφτούν με επαρκείς και αξιοπρεπείς μισθούς όλοι οι εργαζόμενοι, επιβάλλεται η παρέμβαση της πολιτείας.

Είναι σημαντικό το ότι άρχισε διάλογος για εισαγωγή κατώτατου μισθού. Αυτός ο διάλογος πρέπει να οδηγήσει σε συνολικές και ολιστικές ρυθμίσεις βασισμένες στη διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει με τις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις έτσι που να είναι καθολικά εφαρμοστέοι οι κατώτατοι συμφωνημένοι μισθοί των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων για όλους. Για τους εργαζόμενους των οποίων οι μισθοί δεν καθορίζονται από συλλογικές συμβάσεις να δημιουργηθεί μηχανισμός συλλογικής διαπραγμάτευσης ο οποίος στη βάση κριτηρίων θα διαμορφώνει κατώτατο μισθό και βασικά δικαιώματα.

Για την ΠΕΟ δεν μπορεί να γίνει αποδεχτεί εισαγωγή κατώτατου μισθού χωρίς ρύθμιση ότι για όσους τομείς οι κατώτατοι μισθοί προνοούνται στις συμβάσεις αυτοί θα είναι οι υποχρεωτικοί και νόμιμοι μισθοί.

2. Μέτρα άμεσα και αποτελεσματικά χρειάζεται να παρθούν και για το φαινόμενο της εξάπλωσης της πρόσληψης εργαζομένων με την μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών.

Διαπιστώνουμε ότι ο δημόσιος, ημιδημόσιος τομέας και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι οι πρώτοι που ενεργούν καταχρηστικά χρησιμοποιώντας την αγορά υπηρεσιών για συγκεκαλυμένη φτηνή απασχόληση αντικαθιστώντας μόνιμες θέσεις εργασίας με επισφαλείς θέσεις.

Απαιτούμε μέτρα έτσι που να τερματιστεί η χρησιμοποίηση της αγοράς υπηρεσιών για κάλυψη μόνιμων αναγκών. Ταυτόχρονα όσων εργαζομένων οι συνθήκες εργασίας και τα καθήκοντα έχουν τα χαρακτηριστικά των μισθωτών εργαζομένων πρέπει να αποκτήσουν αυτό το καθεστώς.

Η προώθηση νομοθεσίας που να ορίζει τα χαρακτηριστικά της μισθωτής απασχόλησης θεωρούμε πως θα βοηθήσει στην αποτροπή των φαινόμενων κατάχρησης και εκμετάλλευσης που παρατηρούνται σήμερα.

3. Το 2021 έληξε η μεταβατική συμφωνία για την ΑΤΑ. Αναμένουμε άμεσα να ξεκινήσει ο διάλογος με στόχο την επαναφορά της πλήρους απόδοσης του τιμαριθμικού επιδόματος έχοντας ως πυξίδα το ρόλο της ΑΤΑ ως μηχανισμού αποκατάστασης της διάβρωσης που δέχονται οι μισθοί από τον πληθωρισμό. Σημειώνουμε ταυτόχρονα ότι η ΑΤΑ πρέπει να είναι ένα από τα βασικά κριτήρια διαμόρφωσης και αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού όταν αυτός εισαχθεί.

4. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τα οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή κοινωνικός διάλογος είναι η Στρατηγική Απασχόλησης Εργαζομένων από τρίτες χώρες. Παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μια κλιμακούμενη εκστρατεία από πλευράς των εργοδοτικών οργανώσεων με στόχο την εισαγωγή εργαζομένων από τρίτες χώρες επικαλούμενοι ελλείψεις.

Η στρατηγική απασχόλησης χρειάζεται να συμπεριλάβει σαφείς πρόνοιες ότι το βασικό κριτήριο για παραχώρηση αδειών εργασίας για όλους τους τομείς της οικονομίας, εκεί και όπου μέσα από τη διαδικασία των τριμερών επιτροπών διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ανάγκες, είναι η πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Απαραίτητη είναι επίσης η ενίσχυση της διαδικασίας και των μηχανισμών ελέγχου για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων.

Η ΠΕΟ δεν πρόκειται να δεχτεί διαδικασίες που θα δημιουργούν συνθήκες φτηνής εργασίας και αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ εργαζομένων.

5. Το κύμα των αυξήσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και στα καύσιμα όχι μόνο συνεχίζεται αλλά και διογκώνεται. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής πέραν από το ότι λήφθηκαν με καθυστέρηση είναι ανεπαρκή και το όποιο όφελος έχει εξανεμιστεί από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους εργαζόμενους ιδιαίτερα τους χαμηλόμισθούς, τους συνταξιούχους και όσους ζουν με επιδόματα.

Χρειάζεται να ληφθούν μέτρα όπως:

– Μείωση του ΦΠΑ και άλλων τελών στο ηλεκτρικό ρεύμα για όσο
καιρό συνεχίζεται το κύμα των αυξήσεων.
– Μείωση ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης
– Άμεση αύξηση στα κοινωνικά επιδόματα για να καλυφτεί η απώλεια
που έχουν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά από τις συνεχόμενες αυξήσεις

Στο σημείο αυτό θέλουμε να σημειώσουμε ότι είναι απαράδεκτο και έξω από κάθε λογική το γεγονός ότι σε μια περίοδο που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των συνταξιούχων ένας μεγάλος αριθμός χαμηλοσυνταξιούχων αντί να δουν το συνολικό τους εισόδημα να αυξάνεται το είδαν να μειώνεται λόγω της μείωσης του ποσού που λαμβάνουν από το σχέδιο ενίσχυσης των συνταξιούχων.

6. Ο προοδευτικός εκσυγχρονισμός του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι αναγκαίος και είναι σημαντικό ότι το θέμα τέθηκε στο κοινωνικό διάλογο.

Η βελτίωσης της επάρκειας των συντάξεων, η κατάργηση της μείωσης των συντάξεων κατά 12% σε όσους συνταξιοδοτούνται στο 63ο, η βελτίωση των βασικών επιδομάτων του ΤΚΑ, η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας πρόσβασης και πληρωμής των επιδομάτων με στόχο την άμεση χωρίς καθυστέρηση πληρωμή των δικαιούχων, πρέπει να είναι στις προτεραιότητες αυτού του εκσυγχρονισμού.

7. Η ΠΕΟ στήριξε με σταθερότητα και συνέπεια την εισαγωγή του ΓΕΣΥ και εργάστηκε για την αποτελεσματική εφαρμογή του. Διαφωνούμε με τις όποιες προτάσεις οδηγούν στην αλλαγή της αρχιτεκτονικής και της φιλοσοφίας του ΓΕΣΥ. Με ανησυχία παρακολουθούμε ότι στοχευμένα διογκώνονται προβλήματα που υπάρχουν στο ΓΕΣΥ, γίνονται ενέργειες που θέτουν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία του και παρουσιάζονται οικονομικά δεδομένα και εκτιμήσεις για το ΓΕΣΥ που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Αναμένουμε άμεσα και αποφασιστικά να ενεργήσετε για τερματισμό αυτών των φαινομένων.

Ταυτόχρονα σημειώνουμε ότι χρειάζεται να γίνουν βελτιώσεις στο ΓΕΣΥ ιδιαίτερα με την ένταξη στο ΓΕΣΥ όλων των υπηρεσιών που προβλέπονται στο Νόμο και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της μη κάλυψης των μη συνταγογραφημένων φαρμάκων για χρόνια πάσχοντες και συνταξιούχους. Η κυβέρνηση στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής θα μπορούσε να συνδράμει για κάλυψη αυτού του κενού.

Απαραίτητη είναι επίσης η αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα της Υγείας.

Μας ανησυχεί το γεγονός το ο ΟΚΥΠΥ δύο χρόνια μετά την εισαγωγή του ΓΕΣΥ παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά και εργασιακά προβλήματα, ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και δομές που δεν επιτρέπουν στα δημόσια νοσηλευτήρια να είναι η ραχοκοκαλιά και ο πυλώνας σταθερότητας του ΓΕΣΥ. Αναμένουμε το κράτος στο οποίο ανήκουν τα δημόσια νοσηλευτήρια μέσω του Υπουργού Υγείας να ελέγχει αποτελεσματικά τη διαδικασία αυτονόμησης και να στηρίζει το δημόσιο τομέα της Υγείας.

Με εκτίμηση

 

Σωτηρούλα Χαραλάμπους
Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ

1

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ