ΟΜΙΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 28ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΟ Άνοιγμα συνέδριου απο...

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 28ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ...

Το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟ που πραγματοποιήθηκε στις...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 28ου...

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 Εναρκτήρια Σύνοδος 09.30 Άνοιγμα Εργασιών - Εκλογή...